Annons

Annons

Annons

Askersund

Debatt
Oppositionen bakom att svaret om Vätterns vatten dröjt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

NA Debatt 27 maj.

Annons

Svar

... till Annika Finnström (V), NA 29 maj.

Frågan om markavvattning av Karlsborgs flygplats ligger hos regeringen för avgörande. Mark- och miljödomstolen har yttrat sig i ärendet och anser att det ska avvisas då frågan om markavvattning är avgränsad från den totala verksamheten på flygplatsen och det inte går att göra en samlad bedömning.

Föroreningen av PFAS till Vättern via Kärnebäcken kommer i dag från Karlsborgs flygplats. Bakgrunden är mycket förenklat att Länsstyrelsen i Västra Götaland har meddelat dispens för markavvattningsförbudet för att fortifikationsverket ska kunna rusta flygplatsen. Dispensen är förenad med hårda krav på rening. Fortifikationsverket har överklagat för att man anser att kraven på rening är för hårda och andra har överklagat för att man anser att det inte ska ges någon dispens alls med konsekvensen att flygplatsen inte blir användbar.

Annons

Annons

Vänsterpartiet har ett samarbete med socialdemokraterna varför man kunde anta att de skulle prata ihop sig om den här frågan.

Aktion Rädda Vättern har specifikt skrivit och bett oss att uppmana regeringen att upphäva dispensen för markavvattning. I stället för att skriva till regeringen hänvisade vi till Vätternvårdsförbundets yttranden som regeringen redan har tillgång till. Askersunds kommun har inte de resurserna som krävs för att i det här sena skedet sätta sig in frågan och göra ett sakligt inlägg.

Annika Finnström vill göra en poäng av att svaret till ARV låtit vänta på sig. Till kommunstyrelsen 6/4 hade vi tagit fram ett förslag till svar men enligt vad som sas då hade oppositionen inte hunnit läsa igenom svaret och ville titta på det lite till. Uppdrag gavs inte bara till kommunstyrelsens ordförande utan även till kommunstyrelsens andre vice ordförande, oppositionsrådet, att se över förslaget till svar. Vidare så kom vi också överens om frågan skulle tillbaka till kommunstyrelsen om inte kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande blev överens om svaret. Vänsterpartiet har ett samarbete med socialdemokraterna varför man kunde anta att de skulle prata ihop sig om den här frågan. Den 5/5 återkom oppositionsrådet med de ändringar som önskades. Ändringarna gjordes och brevet skickades. Fördröjningen berodde inte på mig.

Annons

Annika Finnström menar att vänsterpartiet inte står bakom svaret till ARV. Då hade det varit lämpligt om det hade framgått i kommunstyrelsens protokoll. Vänsterpartiet hade precis som alla andra partier möjlighet att läsa förslaget till svar och yrka på en annan slutsats än den som föreslogs. Men det gjorde ni inte. Ingen reservation, inget yrkande.

Det går inte nog att understryka vikten av att PFAS-spridning från flygplatsområdet till Vättern minskar. Precis som vargen på Sveriges landsbygd. Vargen och Vättern är inga motsatser till varandra. Det är två frågor som hanterats separat på det sätt som är lämpligt.

Caroline Dieker (M)

kommunstyrelsens ordförande

Askersunds kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan