Annons

Annons

Annons

Ljusnarsberg

Debatt
Rivningen är ännu ett slag mot Bångbro

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På kommunkontoret i Kopparberg tycks Bångbro inte vara så intressant.

Bild: Arkivbild, Anders Almgren

Annons

Ljusnarsbergs kommun ska nu äntligen få sina hus rivna på Wallmovägen i Bångbro. Hanteringen av bostäderna är ett omdiskuterat ämne för alla som har anknytning till Bångbro. Husen byggdes i mitten av 90-talet och de bör således tillhöra bland de nyaste fastigheterna som det kommunala fastighetsbolaget har i sin ägo. Trots det ska de rivas.

Redan 20 år efter att de uppförts hade de börjat stå tomma. Migrationsvågen kom och gatan gjordes snart i ordning för att befolkas av asylsökande från alla möjliga nationer. Husen kom till användning och kommunen fick in pengar på kontot. Men skulle de komma att återinvesteras? Knappast.

Att riva dessa hus istället för att låta andra aktörer förvärva fastigheterna bör ses som konkurrensbegränsande och är i sådana fall enligt lag förbjudet.

Annons

Annons

Nu är husen klubbade för rivning och de påbörjas nu, trots protester och förslag från flera intresserade köpare. Det går att läsa i KS sammanträdesprotokoll 2019 11 27 att inkomna förfrågningar om köp av fastigheterna ska avslås då rivningen grundar sig på att balansera bostadsmarknaden. Att riva dessa hus istället för att låta andra aktörer förvärva fastigheterna bör ses som konkurrensbegränsande och är i sådana fall enligt lag förbjudet.

Andra problem som påtalats är oseriösa privata aktörer som inte kan driva fastigheterna på ett fullgott sätt. Här ska då i alla fall kommunala fastighetsbolaget inte yttra sig. Finns det något fastighetsbolag som river sina hus efter 25 år från nybyggnation? Det bör vara ett tydligt tecken på inkompetens inom sin egen näringsverksamhet.

För att inte tala om när kommunen sålde ut Bångbro Skola, en kulturintressant ståtlig nationalromantisk skolgård med flera byggnader – för 10 000 kr!

Köparen sålde snart skolan vidare och gjorde miljonvinst, inget som kom kommunens invånare till nytta.

Istället läggs pengarna som alltid i centrala Kopparberg.

Besiktningsdokument för de aktuella husen på Wallmovägen visar att ett hus var i bra skick, fyra hade mindre brister, två hus med brister och två hus som är i dåligt skick. Slutsatsen är att samtliga hus har behov av någon typ av upprustning på grund av fastighetsbolagets dåliga skötsel och underhåll. Därtill behövs renovering av ytskikt och en del nya kök i lägenheterna. Kommunen tog in offert på renovering av några av fastigheterna, men liksom ofta när kommunala upphandlingar ska genomföras så skenar priserna och beslut om att riva även de bättre bevarade fastigheterna föreslås av fastighetschef Jimmy Sander.

Annons

Annons

Istället läggs pengarna som alltid i centrala Kopparberg.

Prioriterat är lägenheter anpassningsbara för den äldre befolkningen. Att denna aspekt inte gäller Wallmovägen är konstigt, där samtliga lägenheter går att röra sig fritt i och runt med både rullator och rullstol, helt tröskelöst, med breda dörrar och möjlighet till enkelt deltagande i socialt umgänge ute på gården.

Marken var tidigare åker, och bör således återställas till åker.

Ur miljö och hållbarhetsperspektiv är rivningen också skamlig.

Kommunen verkar dessutom uppenbart missat de skenande bostadspriserna och ett ökat intresse för utflyttning till landsbygden, vilket borde möjliggjort en omprövning av Wallmovägen.

I alla fall har rivningsfirman tagit förnuftet till fånga att nedmontera några av husen i stället för att riva dem – något som ger en bra bild av hur urartat det hela är.

Återstår att se om kommunen ålagt något krav på återställande den här gången efter rivning. Marken var tidigare åker, och bör således återställas till åker. Gissningsvis blir det som övriga rivningstomter som kommunen lämnar efter sig. En vanskött sly och gräsbevuxen tom plätt där endast fästingarna trivs.

Kaj Wolf

Ljusnarsberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan