Annons

Annons

Annons

Örebro

Insändare
Dialog är viktigt när äldreomsorgen ska utvecklas

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

S, C och KD i Örebro kommun svara på insändare om utvecklingen av omsorgsarbetet i Örebro kommun.

Annons

Svar

... på insändare av fackförbundet Vision, NA 2 juni.

Fackförbundet Vision har med ett skriftligt brev till Örebro kommun sträckt ut en hand om att vara delaktiga i arbetet när vi utvecklar Örebros äldreomsorg. Vi välkomnar initiativet då vi bäst utvecklar äldreomsorgen tillsammans och med fler perspektiv i åtanke.

Annons

Annons

Vi styrande tre partier (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) ser att det behövs strukturella förändringar inom äldreomsorgen för att upprätthålla en äldreomsorg av hög kvalitet. Särskilt när den demografiska utmaningen, att antalet äldre blir fler, växer kommande år. Det innebär att fler kommer inom de närmsta åren vara i behov av äldreomsorg.

Örebro kommun har redan påbörjat arbetet med att utveckla framtidens äldreomsorg. Det byggs om och byggs nya vård- och omsorgsboenden, förstärkt läkarkompetens, sjuksköterskor erbjuds specialistutbildningar och undersköterskor och vårdbiträden vidareutbildas. Mer kommer att behöva genomföras.

Äldreomsorgen i Örebro kommun ska vara av hög kvalitet! Statusen att arbeta inom äldreomsorgen måste höjas. Det ska vara ett attraktivt yrke med goda arbetsförhållanden. För att uppnå detta krävs goda förutsättningarna för ett gott ledarskap. Dialog med fackförbund och andra aktörer spelar en viktig roll. Tillsammans kan vi med olika professioners perspektiv hitta lösningar som bidrar till en äldreomsorg med bibehållen hög kvalitet där omsorgstagare och personal inom alla yrkeskategorier trivs.

John Johansson (S)

kommunalråd med ansvar för sociala välfärdsfrågor

Anna Andersson (KD)

vice ordf. Programnämnd social välfärd

Annika Tholster (C)

presidieledamot Programnämnd social välfärd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan