Annons

Annons

Annons

krönikaAllmännyttan i Ljusnarsberg

EWA-LEENA JOHANSSON (S): Föroreningar trasslar till för små kommuner – ska bostäder i Krokfors rustas eller rivas?

Förorenad mark är svårhanterad och kräver särskild kunskap. I vår kommun finns mängder av förorenad mark.

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Om det krävs en total sanering i Krokfors så river vi och bygger nytt, skriver Ewa-Leena Johansson, ordförande i kommunstyrelsen i Ljusnarsberg (S).

Bild: Anders Almgren, Arkivbild

Annons

Även om vi inte ser föroreningarna så finns de där och kan påverka människors hälsa och miljön negativt.

Bygglov och nya detaljplaner som ska förnyas villkoras ofta med krav på dyra markundersökningar och saneringar.

Föroreningar är hämmande på fler sätt. Bygglov och nya detaljplaner som ska förnyas villkoras ofta med krav på dyra markundersökningar och saneringar. Jag är väl införstådd med varför, men med en liten ekonomi så ”gör det ont” för varje miljon vi inte kan lägga på vår kärnverksamhet.

Redan 2005 började Länsstyrelsen identifiera förorenad mark i länet. Målet är att de nationella miljömålen ”god bebyggd miljö, giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet” ska uppnås. Utifrån identifiering har förstudier samt riskklassbedömning gjorts där vi har flera objekt med ”riskklass 1 – stor risk”. Vi inledde med en huvudstudie på Ljusnarsfältet och har nu påbörjat en saneringsansökan i ett bostadsområde som heter Krokfors i Kopparberg och den har lett till politiska diskussioner.

Annons

Annons

Jag skulle inte våga ta gift på det!

Många har svårt att förstå allvaret av föroreningarna, då vi levt med dessa länge. Det blir inte lättare när ledande oppositionsföreträdare i insändare skriver att föroreningarna som legat länge inte skapar några som helst problem och inte gjort någon skada. Finns källa på det? Jag skulle inte våga ta gift på det!

Det är 50 år sen husen byggdes. Forskning visar tydliga samband med föroreningar och dess påverkan på människors hälsa och miljön. I Mats Larssons (SD) insändare ser jag att oppositionen tar illa upp då jag skriver att vi historiskt har eniga beslut. Bland annat att hålla igen upprustning på Krokfors tills vi visste mer om föroreningarna – vid beslutet 2018 att begära hjälp av SGU att upprätta en ansökan om sanering och beslutet 2019 med åtgärdsplan för allmännyttan har fullständig enighet rått.

Om det krävs en totalsanering så river vi och bygger nytt.

På senaste kommunfullmäktige fick vi åter igen nya utlåtanden från Larsson. Om husen i Krokfors uppnått ”Top of the line” då hade en totalsanering varit fullt möjlig även om husen får stå kvar men eftersom Larsson varit och tittat på husen och sett att de är rivningsobjekt så är det inte möjligt?! För majoriteten finns två alternativ. Om det krävs en totalsanering så river vi och bygger nytt. Om man i åtgärdsutredningen kommer fram till att en mindre sanering krävs för att uppfylla miljökraven så rustar vi bostäderna.

Annons

Vetenskapen är förankrad i att söka kunskap medan politiken är upptagen med vad man vill uppnå utifrån sin egen syn. Vi behöver kunskapsbaserade beslut. Larsson saknar lyhördhet från majoriteten och uppmanar oss att lyssna på oppositionen i stället för anlitade konsulter som vägleder fel. Det är ett demokratiskt problem då en tvärsäker politik maskerar sig som kunskap och oreflekterat avfärdar expertutlåtanden. Jag skulle inte sätta min trovärdighet på spel genom eget ”hitte på”. Det är en hög insats. Vad gäller saneringsansökan så har jag full tillit till SGU som gör den.

Sen gillar inte Larsson att jag skriver om en enig politik, så jag intygar att oppositionen lagt en egen budget i år. Av kommunens totala intäkter att fördela så är det ca 0,5 procent vi är oeniga om. Rätt ska vara rätt.

Ewa-Leena Johansson

Ordförande i kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan