Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
MP: Låt personalen utmana "systemet"

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Två tredjedelar av vårdpersonalens arbetstid ägnas inte åt direkt patientarbete, enligt en avhandling från 2019. I stället går tiden till olika former av administration, som dokumentation, möten och e-post. Samtidigt ökar vårdpersonalens stress, och patienterna blir inte färre. Vi måste göra det lättare för personalen att göra sitt jobb.

Kunskap byggs av data, som kräver administration, och insamling av data är basen för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, ökad kunskap och forskning. Mycket av detta är givetvis helt nödvändigt, men kan ske på olika sätt. Coronapandemin är ett lysande exempel på hur snabbt sjukvården kunde omvandla ny kunskap nästan i realtid för att justera och utveckla vården och därmed rädda liv och förkorta vårdtiderna.

Annons

Annons

Miljöpartiet vill som ett led i mer tillitsbaserad styrning ge vårdpersonal möjligheten att utmana 'systemet', om de upplever att en rutin eller administrativ uppgift inte tillför något värde.

Under pandemin, vid sidan av att använda ny kunskap och rädda patienter, så förekom något av ett fullskaligt test av tilliststyrning. Målen var tydliga: bekämpa pandemin och rädda liv. Hur arbetet lades upp beslutades lokalt. Politiker och administrationen fokuserade på att stödja och tillsätta resurser. Mycket administration som inte berörde kärnuppdraget pausades, eller som vi vill se det utmanades.

Miljöpartiet vill som ett led i mer tillitsbaserad styrning ge vårdpersonal möjligheten att utmana ”systemet”, om de upplever att en rutin eller administrativ uppgift inte tillför något värde. Visar det sig att den kan strykas eller automatiseras ska detta göras omgående, för att frigöra mer tid för patienter. Det bör omfatta alla nivåer, från statens olika myndigheter till regionernas och kommunernas administrativa rutiner.

Vi är övertygade om att personal som får mer tid över till det man utbildat sig för som att bota, trösta eller behandla patienter, kommer att må bättre. Vi måste lita på personalens kompetens.

Annons

Nicklas Attefjord

riksdagsledamot i socialutskottet (MP)

Mats Gunnarsson

oppositionsråd Region Örebro län (MP)

Monika Aune

ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Örebro län (MP)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan