Annons

Annons

Annons

Annons

Larmet: Vanvård på Berggården i Örebro

Insändare
Gör en grundlig utredning av alla vårdboenden i Örebro

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

NA kunde i förr veckan avslöja grava missförhållandet vid vårdboendet Berggården i Örebro.

Bild: Robban Andersson

Annons

Jag reagerar med chock på NA:s rapportering om missförhållandena på Berggårdens äldreboende.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bör tillsätta en läkare, utanför Nordlandias organisation, som undersöker alla boenden och gör bedömning angående, näringsbrist, mun- och tandhälsa, rörelseförmåga, tillgång till förströelse som till exempel TV.

Kommunledningen ska vara mer transparant, när det gäller vilka krav/behov, som ska ställas på de företag, som ska bli föremål för upphandling av äldreboenden. Kommunledningen ska också tala om hur man avser, att följa upp, att kraven följs av vårdgivaren.

Annons

Annons

Antal personal och vilken utbildning/kompetens personalen ska ha är viktigt. Hur läkare ska vara knuten till boendet ska anges.

Antal utbildade sjuksköterskor, undersköterskor och annan personal i förhållande till antal boende. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter bör delta i arbetet och instruera personalen regelbundet.

Palliativ vård bör vara planerad av läkare på ett bra sätt tillsammans med boende och anhöriga. De anhöriga bör rapporteras , för att kunna delta och vaka vid dödsbädden. Personalen kring en döende människa, ska vara utbildad i vård vid livets slutskede. Respekten är viktig!

Maj Granqvist

pensionerad distriktssköterska

Annons

Annons

Till toppen av sidan