Annons

Annons

Annons

Hallsberg

Debatt
M: Vi har fått flera bevis för att vi behöver stärka civilförsvaret

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tingsgatan i Hallsberg i september 2015.

Bild: Sofie Isaksson

Annons

Detta år och denna sommar har visat att vi på många sätt behöver stärka vårt civila försvar på alla nivåer. Pandemin som vi fortfarande inte kommit ur, har varit en stor påfrestning på många sätt för vårt samhälle. Både vad avser de som blivit svårt sjuka och de som avlidit i förtid på grund av detta. Samt påfrestningarna för hela vår hälso- och sjukvård. Dessutom har sommarens svåra översvämningar och bränder i Europa visat hur sårbara vi är, för vad vi inte kan styra över. Dessa händelser manar till eftertanke och förberedelse för vad vi kan drabbas av. För vi vet faktiskt inte vilken som blir nästa svåra samhällsutmaning.

Hallsberg drabbades för inte så många år sedan av svåra översvämningar som förstörde villor i ett helt kvarter och det som var problemet då, var att få fram tillräckligt med pumpar för att pumpa bort vattnet. Västmanland svårast, men också Örebro län drabbades för några år sedan av svåra bränder, det som då fattades var brandflyg. Utvärderingen i av bränderna i Västmanland visade på behovet av bra fungerande samarbete mellan alla nivåer i brandförsvar, länsstyrelse och MSB.

Annons

Annons

Även om vi i vårt län har ett av Sveriges bästa brandförsvar och vår vaccinationsverksamhet och sjukvård har haft bästa kvalitet och varit ytterst effektiv, kan vi inte slå oss till ro.

Översvämningarna och bränderna har lärt oss mycket och många förbättringar har gjorts, tydligare ansvarsindelning och flera brandflyg finns nu på plats i Sverige, det gör skillnad.

Pandemin och hanteringen av den utreds nu och kommer säkert också ge oss nya kunskaper. Även om vi i vårt län har ett av Sveriges bästa brandförsvar och vår vaccinationsverksamhet och sjukvård har haft bästa kvalitet och varit ytterst effektiv, kan vi inte slå oss till ro.

FN:s klimatrapport visar att även om vi både på global och nationell nivå kommer att göra allt som står till buds för att stävja dramatiska klimatförändringar, behöver vi förbereda oss för många effekter olika av klimatförändringar.

Det är dessa frågor, civilförsvarsfrågorna vi behöver prioritera och förbereda oss för, inte att återskapa livsmiljöer för musslor som dött ut för flera hundra år sedan

Då behövs att vi både på nationell och kommunal nivå prioritera civilförsvarsfrågorna. Som att vi i stora delar av vårt län behöver skydda oss vid eventuella skyfall, både vad avser hur vatten ska kunna ledas bort, men också hur man förhindras att vattnet och indirekt vårt grundvatten blir förorenat. Förorenat av sopor eller annat avfall, vilket vi har gott om på låglänta marker i vårt län. Vidare att förhindra att järnväg och annan infrastruktur inte spolas bort.

Annons

Det är dessa frågor, civilförsvarsfrågorna vi behöver prioritera och förbereda oss för, inte att återskapa livsmiljöer för musslor som dött ut för flera hundra år sedan. Den stora skillnaden ligger inte enbart i vad som händer, utan hur bra man förberett sig för eventualiteter och prioriterat resurserna rätt.

Lotta Olsson (M)

riksdagsledamot Örebro Län

Ulrika Björklund (M)

oppositionsråd Hallsbergs kommun

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan