Annons

Annons

Annons

Annons

Larmet: Vanvård på Berggården i Örebro

Debatt
Kommunens dåliga kontroll gjorde vårdskandalen möjlig

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Några rubriker ifrån NA:s fyra första dagarnas publicering om missförhållanden på Bergsgårdens vårdboende. (9 till 12 augusti).

Annons

Är det NA som Örebro kommun förlitar sig på för att kontrollera kommunens upphandlade entreprenader? NA:s Berggårdsartiklar slår alla eländesrekord.

Grundläggande är att beställaren upprättar ett förfrågningsunderlag som sänds ut till entreprenörer för att få in anbud (pris) på objektet eller tjänsten. Anbud, till skillnad från offert.

Offert begär man in på redan tillverkade produkter som man önskar köpa. Beställaren behöver då endast utöva en leveranskontroll och att den fungerar, annars skickas den tillbaka.

Det, till skillnad från att upphandla en entreprenad. Vid upphandling av en entreprenad så finns inte ”produkten” ännu, den är bara beskriven i beställarens förfrågningsunderlag. En produkt som inte finns kan aldrig skickas tillbaka (jämför vård av äldre). Därför behövs styrning och kontroll.

Annons

Annons

Gäller entreprenaden vård av människor så är ett annat förhållningssätt tjänstefel.

Att i detalj med ord beskriva en entreprenad för flera miljoner kronor som skall pågå under en lång tid med okända problem, låter sig inte göras. Vid upphandlingen har beställaren en bild i huvudet vad entreprenaden skall leverera. Entreprenören har sannolikt en annan (lägsta möjlig kostnad). Att få entreprenören att förstå beställarens bild kräver dialog, styrning och kontroll. Självklart redan när Farao byggde pyramiderna.

Därför har man exempelvis vid en byggentreprenad en byggledare från beställaren som ”driver” entreprenaden. En byggledare som har daglig kontroll och diskuterar uppkomna problem med entreprenören, allt för att styra entreprenaden till vad beställaren anser sig ha köpt. Det här gäller allt som går under begreppet entreprenad. Gäller entreprenaden vård av människor så är ett annat förhållningssätt tjänstefel.

Det är bara en bråkdel av vad som är dokumenterats i ett kontrakt som ingår i processen att genomföra en entreprenad. Därför skall beställaren dagligen ha kontroll och dialog med entreprenören. Hela processen genomförs enligt de föreskrifter som finns i kontrakt. Föreskrifter kan i bästa fall reglera endast en bråkdel av de dagliga arbetena i en entreprenad. Kittet binds ihop med en dialog mellan seriösa parter.

Den politiker som sade att han inte trodde på mer kontroller, är denne på riktigt?

Annons

Vad gäller åldringsvård på entreprenad så sitter beställaren dessutom inne med stora kunskaper om åldringsvård, vilket naturligtvis skall utnyttjas av huvudmannen och tryckas in kontinuerligt i processen. Att förlita sig på att NA skall utföra kontrollen åt kommunen är nonchalant. Som skattebetalare och människa blir man förbannad. Den politiker som sade att han inte trodde på mer kontroller, är denne på riktigt?

Annons

En byggentreprenad handlar bara om döda ting. En entreprenad för vård av äldre handlar om människor med vårdbehov som skall ges ett människovärde på gamla dagar. Där är naturligtvis beställarkontrollen ännu viktigare.

Hela marknadsidén bygger på att en seriös entreprenör skall gå med vinst och utföra avtalad tjänst. Denne har incitament att tolka avtalet till sin egen ekonomiska fördel. I ett sådant system krävs balans, och det sker genom beställarengagemang. Hela vårt välstånd har kommit till tack vare den balansen. Systemet är världsbäst om parterna följer spelreglerna. Två parter förhandlar och kommer till konsensus (Svenska modellen, känns den igen?).

Det är inte systemet det är fel på, utan huvudmannen kommunen, som på grund av okunnighet eller en politisk ambition att straffa ut systemet på de gamlas bekostnad.

Den nämnde entreprenören då? Har denne inget ansvar. Jovisst, men den pulveriserar marknadskrafterna och Hades. Hanteringen av ansvariga politiker tar väljarna hand om.

Vem tar hand om de äldre på ett värdigt sätt? NA har förmodligen inte tid.

Gunnar Westlind

Örebro

Annons

Annons

Till toppen av sidan