Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Blomstrande församlingar ger öppna kyrkor

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kyrkan står för trygghet, sammanhållning och är också en plats för eftertanke och ro. Bilden är ifrån S:t Nicolai kyrka i Örebro FOTO: Troy Enekvist

Annons

Många har besökt en kyrka under sommaren eller vandrat på en kyrkogård. Båda platserna inbjuder till reflektioner och lugna stunder. Det är lätt att ta för givet att de ska finnas tillgängliga för alla och ständigt vara välskötta och öppna. Tyvärr är verkligheten inte så enkel.

Kyrkliga miljöer är en del av vårt gemensamma kulturarv. Byggnaderna i sig, med sina material och arkitektoniska uttryck, berättar om de förutsättningar och ideal som fanns på den tiden när de skapades. Utsmyckningen i kyrkorummen gestaltar kristen tro och bibliska skildringar som kom från Mellanöstern och Medelhavsområdet till Norden, långt innan våra egna nationalstater bildades.

Det är en stor utmaning för Svenska kyrkans församlingar och pastorat att klara uppdraget att förvalta och visa det kyrkliga kulturarvet.

Annons

Annons

När Svenska kyrkan och svenska staten år 2000 ändrade sina relationer, anförtroddes kyrkan ansvaret för det kyrkliga kulturarvet. Alla som lever i vårt land, oavsett tro eller avsaknad av sådan, har rätt till delaktighet i den historia som kyrkliga miljöer förmedlar. Här finns nycklar till att förstå olika steg i bygdens och landets utveckling. Här finns konstnärliga och kulturella värden som kan berika alla – även den som inte själv är kristen. Här finns betydelsefulla samlingsplatser, också för profana ändamål, till exempel skolavslutningar och konserter.

Det är en stor utmaning för Svenska kyrkans församlingar och pastorat att klara uppdraget att förvalta och visa det kyrkliga kulturarvet. Statens stöd för extrakostnader, som uppkommer när kulturarvsvärdet ska bevaras, har stannat på samma krontal som år 2000. Kostnaderna för restaureringar skenar, och glappet mellan totalkostnad och statsbidrag gapar stort. Det finns församlingar som avstår från nödvändigt underhåll eftersom den egna ekonomin är alltför ansträngd.

För oss är kyrkans kulturarv hela folkets.

Så här kan det inte få fortsätta. Det kyrkliga kulturarvet är allas angelägenhet. Riksdagen måste höja beloppen till kyrkoantikvarisk ersättning. Alla vi, som tar kyrkans närvaro för given, måste ta vår del av ansvaret genom att tillhöra Svenska kyrkan.

Annons

Vi i Centerpartiet vill att kyrkorna ska kunna hållas öppna och användas så mycket som möjligt. Det är endast möjligt om församlingarna får blomstra med hjälp av många tillhöriga, inspirerad personal och hängivna ideella. Inom Svenska kyrkan kämpar vi för en öppen och nära folkkyrka, där alla känner sig välkomna och får plats. I dialog med beslutsfattarna i riksdag och regering trycker vi på för stärkt stöd till kyrkoantikvariska åtgärder. I samråd med kulturmiljöansvariga i myndigheter påvisar vi behovet av flexibilitet i hur kyrkorummen får möbleras och användas.

Vi centerpartister vill att Svenska kyrkan ska vara en vital folkkyrka, som lockar många att komma och att vilja höra till. För oss är kyrkans kulturarv hela folkets. Det här är hjärtefrågor för oss i stundande kyrkoval.

Anna-Karin Andersson

Nyhammar, kandidat till kyrkomötet

Bernt Larsson

Fellingsbro, kandidat till kyrkomötet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan