Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Borgerlig samverkan: Vi vill ha en folkkyrka för alla i Örebro

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I den kyrka som Borgerlig samverkan i Örebro pastorat vill skapa ska det finnas en plats för alla.

Annons

Borgerlig samverkan i Örebro pastorat vill skapa en kyrka för alla, en kyrka för sökare, tvivlare och troende. Kyrkan ska arbeta aktivt med värderingar. I dag förs en debatt om vilka som ska vara med och vilka som ska ställas utanför. Kön, sexuell läggning eller annan värdering ska inte spela någon roll för vilka som är välkomna till vår öppna folkkyrka.

Människors lika värde och rättigheter, människolivets okränkbarhet, stöd till svaga och utsatta samt jämställdhet är alla grundläggande värderingar, som stämmer helt överens med vad vi i Borgerlig samverkan i Örebro pastorat anser att Svenska kyrkan ska omfatta och försvara.

När människosyn, samhällssyn och kyrkosyn kan byggas på en gemensam grund gagnar det människor både till kropp, själ och ande. Ledstjärnan för oss som är engagerade i att utveckla Svenska kyrkan bör vara som det står i första Johannesbrevet 4:7: ”Låtom oss älska varandra, ty kärleken är Gud ”

Annons

Annons

...arbetet med att sprida evangelium utgår från medlemmarna i den enskilda församlingen.

För Borgerlig samverkan i Örebro pastorat har Svenska kyrkan alltid funnits ”mitt i byn”. Kyrkans centrala roll för både familj och samhälle har av tradition setts som omistlig. Vi i Borgerlig samverkan i Örebro pastorat har alltid gett kyrkan vårt stöd, både ideologiskt och praktiskt, som förtroendevalda och ideellt engagerade.

I dag finns 1 316 församlingar i våra tretton stift. Svenska kyrkan bygger på en aktiv församling som grund för all vår verksamhet. Detta synsätt betyder att arbetet med att sprida evangelium utgår från medlemmarna i den enskilda församlingen. De resurser som kyrkan har tillgång till består huvudsakligen av alla medlemmars avgifter som används till personal, till kyrkans byggnader och för församlingens verksamhet.

Kyrkan står för trygghet, sammanhållning och är också en plats för eftertanke och ro.

För förtroendevalda i Svenska kyrkan är det en självklarhet att församlingen med dess invånare ska stå i centrum för allt kyrkligt arbete. Det är viktigt att alla får möjlighet till delaktighet i ett engagemang på det lokala planet och förståelse för den världsvida kyrkans betydelse

För att kunna bevara en levande församling är det viktigt att ta tillvara alla frivilliga insatser och skapa miljöer där envar som vill kan känna sig behövd.

Annons

För nomineringsgruppen Borgerlig samverkan i Örebro pastorat, är det självklart att vi slår vakt om kyrkans närvaro. Kyrkan ska vara öppen för alla. Församlingsmedlemmarna identifierar sig ofta med sin kyrka i traditioner, som dop, vigsel och begravningar. Allt det som är en del av kulturarvet. Kyrkan står för trygghet, sammanhållning och är också en plats för eftertanke och ro.

En röst på Borgerlig samverkan i Örebro pastorat i kyrkovalet, bidrar till att stärka en folkkyrka i kärlek, trygghet och tolerans!

Annica Zetterholm

Gruppledare och första namn för Borgerlig samverkan i Örebro pastorat, vice ordförande i kyrkorådet, Örebro pastorat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan