Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Kyrkovalet 2021 – vad är det?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Olaus Petrikyrkan på Norr i Örebro.

Annons

Välja kyrkotillhörighet? Nej, det är svenska kyrkan som har val för vilka som ska styra inom Svenska Kyrkan.

Vilka finns det att rösta på? Partipolitiska grupperingar, som i stort följer i deras grundpartiers ledband. Men även en grupp som kallar sig POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan), vi finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska Kyrkan utan att knyta det engagemanget till ett parti.

Annons

Annons

POSK vill ...:

... att partiernas inflytande över Svenska Kyrkan ska upphöra, – förtroendevalda från dessa grupper utformar gärna regler för kyrkan efter vad som gäller för stat och kommun, vi vill att svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

... att beslut som rör församlingen fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt.

... att stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter väljs av församlingarna i indirekta val.

... att en återhållsamhet med arvodering av förtroendeuppdrag ska iakttas.

... att det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan par av samma kön ska stå fast i sin helhet.

... i Örebro Pastorat verka för en ansvarsfull skötsel av pastoratets ekonomi, med en etisk förvaltning av resurserna.

... i Örebro Pastorat stärka den kyrkliga insatsen och stödja integrationen i utsatta områden.

... i Örebro Pastorat stimulera församlingarnas varierade gudstjänstliv, församllngsarbete och självbestämmande.

Läs mer på vår hemsida: https://www.posk.se/orebro/och följ gärna debatten på YouTube på måndag kväll kl 18.00, där samtliga nomineringsgrupper är representerade.

Annons

Får POSK majoritet i kyrkovalet i år, så hoppas jag att slippa fråga: ”Hur kommer det sig att du valt att sitta i detta Församlingsråd?” Och definitivt hoppas jag att slippa svaret att det var partiet som bestämde att jag skulle sitta här.

Kristina Lindfors

förtroendevald

Annons

Annons

Till toppen av sidan