Annons

Annons

Annons

Annons

Nora

Debatt
Dags för en ny EPOK för Svenska kyrkan i Nora

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

EPOK, En Partipolitiskt Oberoende Kyrka, trycker på att verksamhet i Nora bergslagsförsamling alltid måste prioriteras före administration.

Bild: Birgitta Skoglund

Annons

Inför kyrkovalet i Nora bergslagsförsamling den 19 september går den nybildade kyrkogruppen EPOK, En Partipolitiskt Oberoende Kyrka, till val på följande program, i korthet.

Verksamhet måste alltid prioriteras före administration. De senaste årens neddragning av verksamhet till förmån för utökad administration måste upphöra. Med ett sjunkande medlemsantal är verksamheten viktigare än någonsin. En av kyrkans viktigaste uppgifter, diakonin, måste breddas och ha en uppsökande funktion, både gentemot vuxna, barn/ungdomar och människor som är ensamma eller av andra anledningar behöver stöd. Samarbetet med byarnas hembygds/bygdegårdsföreningar ska återupptas och utvecklas.

Nora Kyrkokör ska erbjudas att åter finnas under församlingens tak med sin körledare. Körsång engagerar många och det ska inte finnas en gräns för hur många körer som ska finnas, ju fler desto bättre. Nora bergslagsförsamling ska åter bli en församling som är känd för sitt rika musikliv med lunchorgel och konserter.

Annons

Annons

Verksamheten för barn och unga ska ske enligt pedagogiska riktlinjer och även den samarbeta med civilsamhället, exempelvis skola/musikskola, föreningar och studieförbund. Det nedlagda Möt världen-cafét är exempel på viktig verksamhet för gemenskap mellan nyanlända och Norabor och ska startas upp igen.

Demokrati och öppenhet. Vi har sett stora brister i den politiska styrningen de senaste åren. Beslut och insyn i verksamhet och personalpolitik har koncentrerats till ett fåtal personer. Kyrkorådet har inte varit involverat i daglig verksamhet eller omstridda beslut. Detta måste ändras genom att delegationsordningen snarast skrivs om så att besluten hamnar på rätt ställe och insynen ökas.

Ekonomin visar på ett hastigt sjunkande resultat. Om inget görs blir skillnaden mellan intäkter och utgifter inom några år fem miljoner. Detta beror först och främst på sjunkande medlemsantal och därmed minskade kyrkoavgifter, det som förr kallades kyrkoskatt. Vi ser ett drastiskt medlemstapp de sista åren i församlingen. Medlemsflykten måste stoppas genom bra verksamhet. Lokalfrågorna måste upp på bordet och synas, försäljning av de lokaler som används minst kan bli oundviklig.

Arbetsmiljöproblemen har uppmärksammats av Arbetsmiljöverket under flera år. Hjälp ska i fortsättningen tas från beprövade och bevisat framgångsrika system. S:t Lukas-stiftelsen är ett sådant exempel. Tydlig och rättvis arbetsfördelning och systematiskt arbetsmiljöarbete skapar en trygg och glad personalgrupp som jobbar efter givna riktlinjer och mot församlingens mål.

Anders Järliden

Boye Jonsson

Anna Berggren

för kyrkogruppen EPOK i Nora bergslagsförsamling

Annons

Annons

Till toppen av sidan