Annons

Annons

Annons

Nora

Debatt
EPOK: Rösta för förändring i Nora

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På söndag är sista dagen för att rösta i kyrkovalet.

Bild: Michael Landberg

Annons

Förändringar är alltid något som möter motstånd. Man vill gärna att allt ska vara som det har varit. Det nuvarande ger trygghet – förändringen utmanar – vi tvingas ompröva och orientera i ett sammanhang som vi inte känner igen.

I det kommande kyrkovalet ställer det upp en ny nomineringsgrupp i Nora bergslagsförsamling – EPOK. Den står för förändring och uppfattas därför kanske som ett hot. Med dessa rader vill vi berätta något om våra tankar om förändring – de handlar ytterst om att vi vill en levande församling med möjlighet till utökad delaktighet för fler. I grunden för vad vi vill finns det styrdokument som kallas kyrkoordningen, detta är gemensamt för hela Svenska kyrkan, där står att församlingens grundläggande uppgift är att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission”.

Annons

Annons

Vi anser att detta ska genomsyra allt som församlingen gör. Allt annat som sker ska syfta till eller ha sitt utflöde ur denna grundläggande uppgift.

Att som medlem av kyrkan få svar på frågor från ansvarig politiker är en annan sak och ska alltid vara en rättighet.

När förändringar sker händer det, även i vår församling, att man gärna hellre vill diskutera personfrågor än sakfrågor. Vi beklagar detta. I årets valrörelse har personer upplevt hot och personangrepp. EPOK tar tydligt avstånd från såväl hot som personangrepp, liksom mot anonyma insändare där enskilda kandidaters valbarhet har ifrågasatts genom osakliga påståenden i skilda frågor. Att som medlem av kyrkan få svar på frågor från ansvarig politiker är en annan sak och ska alltid vara en rättighet. Vi vill klart deklarera att EPOK och dess kandidater givetvis följer svensk lag och Svenska kyrkans beslutade ordningar.

De förändringar vi tvingas möta som församling är många, nedan finns några exempel:

I en alltmer sekulariserad tid vill vi linje med Kyrkoordningen ha ett rikt och varierat gudstjänstliv i samtliga kyrkor i församlingen. Ökad delaktighet i den demokratiska processen genom att kyrkorådet åter blir det styrande organet, en genomtänkt ekonomisk politik där vi, om vi tvingas till prioriteringar alltid låter verksamheten ha företräde framför administrationen, en rättvis arbetsmiljö så att ett förtroendefullt samarbete åstadkoms mellan anställda och församlingens styrning och ledning. Kränkningar och särbehandling får inte förekomma. Församlingsmedlemmarna förväntar sig att kärlek och frid råder inom församlingens väggar och dit måste vi alla hela tiden sträva.

I den situation vi nu befinner oss är förändring nödvändig. En ny epok behövs.

För EPOK i Nora bergslagsförsamling

Titti Hansson

Mikael Hirsch

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan