Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Kultursatsningar behövs mot odemokratiska krafter

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Live At Heart debuterade i det nyinvigda Kulturkvarteret i början av september.

Bild: Henrik Brändh

Annons

Replik

Kommunalrådet Karolina Wallström fortsätter, i NA 6 september, med sina trolleritrix kring vad Liberalerna egentligen tycker om den kultursatsning som görs genom Kulturkvarteret. Liberalerna vill satsa på kulturen i Örebro men är/var emot kulturkvarteret, menar hon. Samtidigt skriver hon att nu är det byggt och då är det viktigt att det fungerar.

Låt oss nu tänka tanken att Wallström styrt Örebro under den tid idén om Kulturkvarteret växte fram. Baserat på kända fakta skulle hon då istället renoverat upp Kulturskolans tidigare lokaler till okänd kostnad, låtit verksamheten fortgå i Konsthallens gamla lokaler med dess arbetsmiljöbrister samt inte gjort något ifråga om huvudbiblioteket. Jag tror inte heller att de enorma belopp Liberalerna utlovar i opposition till kulturen hade blivit verklighet. Kulturkvarterets driftskostnader hade inte dykt upp i form av bidrag till föreningar och studieförbund i motsvarande storlek.

Annons

Annons

Den som är på konserthuset ”upptäcker” både bibliotek och konsthall.

Wallström menar att Kulturkvarteret är ett sänke för kulturen i Örebro, jag tror tvärtom att det sannolikt blir ett flöte. Vi är inte den enda kommunen som försöker samla olika kulturinstitutioner och former av kultur på en plats så att medborgarna ska inspireras att ta del av mer kultur. Den som tänkt låna en bok slinker in på konsthallen och vice versa. Den som är på konserthuset ”upptäcker” både bibliotek och konsthall. Visst finns det och är bra med många ”kulturhus” men det är inte fel om de knyts ihop i ett kvarter. Egentligen fanns det nog en liknande tanke när Örebro konserthus byggdes på 1930-talet som hemvist för både biblioteks- och konsertverksamhet.

Mörkermännen fruktar alltid kulturens ljus ...

Framtiden skapas alltid i nuet, den som vägrar se längre än till nästa valperiod tror jag inte är någon bra politiker. Politik handlar givetvis om att efter bästa förmåga förvalta de resurser som finns i form av skatteinkomster, personal och ”betong” (Wallströms beteckning på byggnader och fysiska anläggningar). Men den gode förvaltaren försöker samtidigt alltid se framåt och förnya. Hur kan vi få fler i arbete och färre i försörjningsstöd och därmed öka skatteinkomsterna? Hur kan vi utveckla personalen och ge dem bästa möjliga arbetsredskap? När ska vi bara reparera och när ska vi istället bygga i ”betongen”? Kulturkvarteret är en satsning av och för örebroarna och hela regionen precis som en gång Conventum, Gustavsvik, Örebro universitet och Örebro universitetssjukhus.

Annons

Annons

Kulturkvarteret är inte bara ett kvarter utan även ett pulscentrum, ledfyr och kraftverk för kulturen och demokratin. Kultur hjälper oss vidga perspektiven, få nya tankar och idéer. På så sätt är kulturen viktig för både medborgarnas och samhällets utveckling. Mörkermännen fruktar alltid kulturens ljus och demokratiska kraft och vill därför förkrympa och kuva den. Du matar dem med ditt tal om palats och slöseri. Främlingsfientliga, kvinnofientliga och demokratiskt tvivelaktiga partier är inte dina kompisar!

Henry Pettersson

S-ledamot i kulturnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan