Annons

Annons

Annons

Annons

krönika

BERNARD GUETTA: Nu lämnar Tyskland efterkrigstiden bakom sig – räkna med ett EU som satsar mer på försvarspolitiken

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Socialdemokraten Olaf Scholz bedöms ha störst möjlighet att bli förbundskansler. Maktskiftet blir början på en mer gemensam europeisk försvarspolitik, anser Bernard Guetta, ledamot i Europaparlamentet.

Bild: TT

Annons

Det viktigaste är inte alltid det du tror. Det centrala är inte att exakt veta vilken koalition som till slut ska ta plats bakom vilken kansler.

Det mest väsentliga är att se betydelsen och löftena om förändring som de enskilda resultaten av söndagens tyska val förebådar.

Även om en av de två möjliga efterträdarna till Angela Merkel har varit hennes finansminister och den andra hennes kandidat kommer det för det första inte att uppstå någon politisk kontinuitet.

... avslutningen på en lång, alltför stillastående och trevande epok i den tyska historien.

Vi ser i stället avslutningen på en lång, alltför stillastående och trevande epok i den tyska historien. Det är den första vändpunkten, eftersom Merkels frånträde beseglar slutet på en period av förening mellan öst- och västtyskar. Socialdemokraten Olaf Scholz eller kristdemokraten Armin Laschet kommer oundvikligen att sätta sin egen prägel på politiken genom att distansera sig från den avgående kanslerns 16 år vid makten.

Annons

Annons

Nu behöver man precisera grundvalen för en trepartikoalition som ska styras av den första generation som inte levt med kalla kriget. Allt detta kommer att orsaka ett tvärdrag som stöper om det politiska landskapet i grunden.

Unionens främsta ekonomiska stormakt kommer snart inte att vara densamma som förut, och det är i fråga om det europeiska försvaret som morgondagens Tyskland kommer att skilja sig från gårdagens. De Gröna förespråkar ett gemensamt försvar och ett internationellt erkännande av unionen. Liberalerna tycker likadant, och lågmält men tydligt har Kristdemokraternas och Socialdemokraternas kandidater var för sig uttalat sig för en sådan utveckling.

... upptäcker osäkerheten med det amerikanska kärnvapenparaplyet och avlägsnar sig sålunda från dess pacifism ...

Nästan ett trekvartssekel efter nazisternas nederlag lämnar Tyskland sin efterkrigstid, upptäcker osäkerheten med det amerikanska kärnvapenparaplyet och avlägsnar sig sålunda från dess pacifism – samt från rädslan för sig själv och sin egen införlivade atlantism. Landets syn på världen har redan väsentligen närmat sig Frankrikes och kommer att fortsätta göra det. Tyskland post-Merkel kommer att vara öppet för verkliga framsteg inom det europeiska försvaret. Man känner det redan nu i Europaparlamentet, och oavsett vilken den nästa tyska koalitionen blir, antyds ytterligare två avgörande skeenden.

Annons

Eftersom ett gemensamt försvar kräver en utveckling av utrikespolitiken, forskningen och den gemensamma försvarsindustrin kommer Tyskland också att öppna sig för idén om en europeisk industripolitik och bejaka EU-förfäktarna inom civila och militära branscher.

Annons

Fullkomligt omsprungna och paralyserade av Kinas teknologiska frambrytning kommer européernas uppfattning om konkurrens med andra ord att utvecklas, samtidigt som unionen går in i den tredje konstruktionsfasen i sitt enande – den politiska unionen, efter skapandet av den gemensamma marknaden och valutan.

Förändringen av den tyska given är mycket mer djupgående än vi ännu kan överblicka ...

Allt kommer inte att hända över en natt. Det krävs flera decennier, åtminstone två. Det kan till och med uppstå kriser, som är desto farligare då de 27 medlemsstaterna sköter sina självstyrande områden och de mest utslagsgivande frågorna. Men med detta tyska val lämnar hela Europa efterkrigstiden för att träda in i ett sekel definierat av Kinas växande makt och USA:s omdirigering mot Stilla havet. Förändringen av den tyska given är mycket mer djupgående än vi ännu kan överblicka, och det är 26 september 2021, slutet Merkels-eran, som utan tvekan är datumet för en osäker och svår början på unionens politiska epok.

Bernard Guetta

Fransk Europaparlamentariker för mittenpartiet Renew Europe

Översättning: Maria Ripenberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan