Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Liberal hemvård präglas av trygghet, värdighet och självbestämmande

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Örebro kommun har under Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas ledning haft stora svårigheter med att uppnå en ekonomi i balans inom hemvården. Den negativa utveckling inom hemvården har pågått under lång tid och har många gånger lett till snabba förändringar i syfte att försöka rätta till ekonomin. Det hemvården behöver och förtjänar är en politik både håller ordning och reda i ekonomin och förbättra kvaliteten.

Annons

Annons

Liberalerna vill att Örebro kommuns hemvård ska präglas av trygghet, värdighet och självbestämmande. En omsorg där äldre inte behandlas som ett kollektiv utan som individer. För att lyckas med det behöver det systematiska kvalitetsarbetet vara i fokus men politiken behöver också sätta upp tydliga mål för verksamheten. Ett sådant mål bör vara att minska antalet olika medarbetare som en omsorgstagare möter.

Liberalerna menar att vi måste skapa kontinuitet och trygghet kring omsorgstagaren.

I Örebro kommun möter en omsorgstagare i snitt 18 olika utförare under en tvåveckorsperiod. Det finns exempel från senare tid där individer i omsorgen haft besök av 41 olika personer under en period av 10 dagar. Detta är helt orimliga siffror. För att skapa trygghet och kvalitet behöver omsorgstagaren och omsorgspersonalen bygga en relation.

Liberalerna menar att vi måste skapa kontinuitet och trygghet kring omsorgstagaren. Därför vill vi att antalet olika medarbetare en vårdtagare möter halveras. Detta är en utmaning men inte omöjlig att genomföra på sikt om frågan om kontinuitet får den prioritet som krävs.

Johanna Reimfelt

Liberalerna Örebro kommun, 2:e vice ordförande programnämnd Social välfärd

Erik Sjöberg

2:e vice ordförande Hemvårdsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan