Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Insändare
Låt mig slippa klibbet från lindarna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

När lindar grönskar besöks de ofta av bladlöss som avsöndrar ett klibbigt sekret som faller ned på det som finns under träden. Foto: Pär Fredin/TT

Annons

På parkeringsplatserna hos Öbos fastigheter vid Studievägen finns lindar planterade. Dessa lindar har en egenskap, som inte alls är trevlig. Under varma årstiden, maj-fortfarande, blir dessa träd fulla av bladlöss, som avsöndrar ”honungsdagg”. Detta sekret lägger sig på våra bilar som en klibbig hinna och försvinner endast genom enträgen biltvätt nästan dagligen. Lindarna har ingen som helst funktion! Ger inte ens behövlig skugga, utan är nog bara planterade där för estetiskt utseende. Varför helt enkelt inte ta bort dessa hemska träd och ersätta dem med vackra rönnar till exempel.

Annons

Annons

Har försökt få kontakt med Öbos vd Rohlén, men utan resultat. Ansvarig bovärd säger sig inte kunna åtgärda detta heller. Ser fram emot svar.

”Missnöjd bilägare”

Örebro

Svar direkt:

Vi har förståelse för att ett träds placering, på ett personligt plan, kan upplevas som störande. Det skuggar vid fel tillfälle, fäller löv som skräpar ner eller släpper ”honungsdagg” som kan falla på bilar. Det är såklart trist. Men, vi som bostadsbolag måste se till trädens funktion i ett större sammanhang. Träd fungerar som en grön lunga för staden. Stora träd skyddar också mer än mindre träd, därför måste vi vara rädda om våra stora träd. Träd ger skugga för människor som söker skugga, de ger skugga till husen och de skuggar asfalten under varma sommardagar. Träd på parkeringar är viktiga för att dämpa ”den urbana värmeeffekten” det vill säga, att temperaturen blir varmare än den omgivande miljön. Här är det asfalt som utan skuggande träd står solbelyst under sommaren och skapar högre temperaturer. Dessutom dämpas regn av stora trädkronor och trädens rötter absorberar vatten. Just lind är också bra på att fånga upp luftföroreningar.

Träd i staden är jätteviktiga för allas vårt välbefinnande och för vår gemensamma miljö. Därför säger vi säger nej till att ta ner träd utifrån personliga önskemål.

Harriet Arnold

chef kommunikation och marknadsföring

Till toppen av sidan