Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
KD: Inför ett självförsörjningsmål!

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En viktig del av integrationen är att självförsörjningsgraden ökas bland det som invandrat till Sverige, skriver Hans Ekland (KD). FOTO: Tomas Oneborg / SvD / TT

Annons

Redan före pandemin hade vi i Sverige ett stort ekonomiskt utanförskap. Redan under högkonjunkturen var en klar majoritet av de utrikes födda inte självförsörjande. Den bilden presenteras sällan utan måttet sysselsättning används istället och döljer bristen på ekonomisk integration. Sverige behöver därför ett självförsörjningsmål då detta bättre mäter hur integrationen fungerar.

Få vet att med ”sysselsättning” avses den som lönearbetat minst en timme under en så kallad referensvecka. Detta kan ingen leva på. Med sysselsättningsmåttet kan det så kallade ”jobbet” handla om något helt annat än ett heltidsarbete, här ryms även de i arbetsmarknadsåtgärd, sporadiskt arbete eller sjukbidrag.

Den svaga ekonomiska integrationen har dessvärre bitit sig fast.

Annons

Sysselsättningsmåttet är vilseledande om man vill se hur det går med den ekonomiska integrationen. Det ryms en inte så liten sanning i att Sveriges omfattande integrationsproblem snarare dolts med sysselsättningsmåttet! När den nu avgående statsministern Stefan Löfven i november 2019 meddelade att tiden för att få hälften av de nyanlända i arbete kortats från nio år 2014 till 4,5 år 2019 var det oundvikligt att den oinvigde endast kunde förstå detta som att allt fler försörjer sig allt snabbare. Detta är ju en utveckling som vi alla vill se. Sanningen var och är dock en helt annan. Den svaga ekonomiska integrationen har dessvärre bitit sig fast.

Annons

Under de sista åren har två rapporter publicerats där man valt att mäta andelen som är självförsörjande, att han/hon kan leva på sin lön. Då blir bilden en helt annan än den som regeringen försökt etablera. Handelns Forskningsinstitut rapport visade att inte ens 30 procent av icke västerländska migranter till Sverige når upp till en månadsinkomst om 2 000 euro efter nio år i Sverige. 2020 visade Entreprenörskapsforum att endast 50 procent av de som invandrat från Mellanöstern är självförsörjande (lön över 15 500 kr i månaden) efter 20 år i Sverige, övriga har levt och lever på socialbidrag.

Sverige är i starkt behov av en politik som förstår att språk och arbete är nödvändiga nycklar för verklig integration

Rapporternas resultat och slutsatser står i bjärt kontrast med Löfvens uttalande i 2019 om att tiden för att få de nyanlända i arbete halverats mellan 2014 till 2019. Entreprenörskapsforum kommenterar skillnaden så här: ”Cirka fyra år efter invandringsåret har 50 procent sysselsättning, men det tar 13–14 år för att 50 procent ska uppnå självförsörjning.” Skillnaden är egentligen större, enligt Entreprenörskapsforum, då även subventionerade anställningar räknas med i deras rapport.

Annons

Den bristande ekonomiska integrationen är också förklaringen till varför de utrikes födda utgör en kostnad för den offentliga sektorns finanser. Att komma till rätta med detta är viktigt för att vi även i framtiden ska ha en välfärd att lita på. Men, det handlar också om att de som kommit till Sverige med förhoppningar om ett bättre liv inte ska fastna i arbetslöshet, passivitet och utanförskap. Sverige är i starkt behov av en politik som förstår att språk och arbete är nödvändiga nycklar för verklig integration. Då duger inte sysselsättning som mått.

Annons

Sverige behöver ett självförsörjningsmål, vid sidan av sysselsättningsstatistiken. Dels för att få ett grepp om hur den ekonomiska integrationen fungerar. Men, även för att vi ska få fram en korrekt bild av hur Sverige klarar av att nå upp till ett självförsörjningsmål som rimligen ska vara att en individ under sin livstid betalar in lika mycket till det offentliga som han/hon erhåller.

Hans Eklind

riksdagsledamot (KD), migrationspolitisk talesperson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan