Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Öka tillgängligheten till digitala tjänster!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Berit Robrandt Ahlberg, förbundsordförande Afasiförbundet, skriver om det digitala utanförskap som många medlemmar i förbundet upplever.

Annons

Internationella Afasidagen uppmärksammar det digitala utanförskap som många människor med afasi upplever i relation till e-hälsosystemen inom hälso-, sjukvård- och rehabilitering.

Digitala tjänster har vuxit till att bli ett nytt utanförskapsområde i samhället. Inte minst pandemin har visat på stora skillnader i möjligheten att vara digitalt delaktig. Många med afasi har haft svårt att självständigt kunna boka till exempel tester, tider för vaccinering och vaccinationspass. Rehabilitering har på sina håll getts på distans, vilket har fungerat för en del personer men för andra inte alls.

Begripsams undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019” visade att drygt hälften med afasi har svårt att använda digitala e-legitimationer som är en portaltjänst för andra e-tjänster. Det är dock långt ifrån en självklarhet att personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap har en möjlighet att göra sin röst hörd i denna typ av undersökningar.

Annons

Annons

Digitala tjänster måste bli universellt utformade så att många fler kan använda dem.

Märkligt nog görs de flesta undersökningar om hur digitala medier och lösningar fungerar – just med digitala verktyg och digitala enkäter. De grupper i samhället som skulle behöva påtala att digitala tjänster inte fungerar för dem, förblir därför väldigt ofta ohörda.

Vid Afasihuset i Örebro har rehabiliteringen anpassats utifrån gällande restriktioner. Gruppstorlekarna har minskats och vissa deltagare har helt eller delvis haft kontakt via telefon eller digitalt och på så sätt fått stöd och hjälp med kommunikationsträningen.

Flera medlemmar har under coronapandemin upplevt en ökad isolering och ensamhetsproblematik och därför har Afasiföreningen i Örebro län under september startat upp medlemsträffar i smågrupper med syfte att öka kunskapen om olika digitala verktyg samt erbjuda social samvaro. Detta för att öka den digitala tryggheten och få fler personer med afasi att våga testa.

Digitala tjänster måste bli universellt utformade så att många fler kan använda dem. Användare som i dag utestängs från digitala tjänster måste börja betraktas som en självklar grupp med potential att vara med och utveckla användbarheten i digitala tjänster.

Visste du till exempel:

Annons

►Att personer med afasi och andra kognitiva funktionsnedsättningar har varit med och testat användbarhet och begriplighet på flera myndigheters webbplatser.

Annons

►Att personer med afasi testat och varit med att ta fram den långsamma talsyntesrösten Majsan som gör det lättare att läsa och förstå texter.

►Att afasirörelsen arbetat för- och initierat ett försök med långsamma och mer lättlästa undertexter.

Innovation och produktutveckling kan gynna och vara användbar för många fler grupper i samhället.

Inget om oss utan oss – vi vill vara med!

Berit Robrandt Ahlberg

förbundsordförande Afasiförbundet

Gunhild Wallin

ordförande Afasiföreningen i Örebro län

Magnus Gustafson

ordförande Afasiföreningen i Örebro

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan