Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Fyra år sedan #metoo: Det är dags för arbetsgivare att fullgöra sin lagstadgad skyldighet!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För fyra år sedan startade ”Metoo-upproret mot sexuella trakasserier och spreds snabbt världen över. Kvinnor som tröttnat på trakasserierna talade ut och demonstrerade världen över. Admela Tafro, juridiskt ansvarig på Örebro Rättighetscenter, skriver om att arbetsgivarna måsta ta frågan vidare. Foto: Pressbild och Ted S. Warren (stora bilden)

Annons

I dag den 15 oktober är det fyra år sedan #Metoo- uppropet mot sexuella trakasserier startade och spreds över världen. Tack vare #Metoo fick jämställdhet en knuff men vi har fortfarande lång väg att gå. Det visar bland annat Kantar sifo senaste undersökningsrapport 2020 om ”Samverkan för ett hållbart och inkluderande arbetsliv, fritt från trakasserier på svensk arbetsmarknad”.

Rapporten visar att kvinnor fortfarande är den grupp som utsätts mest för sexuella trakasserier på arbetsplatsen av sina kollegor (17 procent, jämfört med män 12 procent). Unga kvinnor utsatts i högre utsträckning, jämfört med övriga. Högst utsatthet uppges bland kvinnor på mansdominerade arbetsplatser.

Det ska finnas riktlinjer och rutiner för att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Annons

Annons

Rapporten visar också att det finns en ökad medvetenhet om konkreta beteenden som skulle kunna betraktas som sexuella trakasserier men att majoriteten inte vågar berätta för sin arbetsgivare att de blivit utsatta. Den främsta anledningen till detta är att de inte tyckte att det var så allvarligt, följt av bristande förtroende och en rädsla för att inte bli tagen på allvar.

Ännu färre berättar för sitt arbetsmiljöombud eller fackliga företrädare. Enligt rapporten har tystnadkulturen inte minskat sedan senaste undersökningen 2018.

I början av 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen (2008:567) om hur arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet ska genomföras systematiskt i fyra steg – att undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera hinder för lika rättigheter och risker för diskriminering. Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagarna och dokumenteras löpande under året. Det ska finnas riktlinjer och rutiner för att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Trots att lagstiftningen har skärpts är kännedom om lagbestämmelsen låg bland många arbetsgivare. Vi på Örebro Rättighetscenter ser ett behov av att arbetsgivare, arbetsmiljöombud och fackliga företrädare tar krafttag i arbetet med aktiva åtgärder på arbetsplatsen för att förändra de normer som leder till att sexuella trakasserier och trakasserier sker samt aktivt arbetar för att motverka tystnadskulturer bland de anställda, så att allt fler vågar berätta. Vi kan bidra med råd, stöd och utbildning i den processen.

Annons

https://aktiva-atgarder.do.se/

https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/trakasserier_bland_den_yrkesverksamma_allmanheten.pdf

Admela Tafro

Juridiskt ansvarig, Örebro Rättighetscenter

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan