Annons

Annons

Annons

Örebro

Insändare
Civilsamhället en garant för mänskliga rättigheter och demokrati i Örebro län

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I Föreningarnas hus i Örebro huserar många av civilsamhällets demokratiska föreningar. Genom sin verksamhet hjälper folkrörelserna till att stärka demokratin i samhället.

Bild: Anders Erkman

Annons

I dag inleds Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro. I år firar vi också 100 år av allmän rösträtt och 2021 har utropats till ett jubileumsår för demokratin. Demokrati och mänskliga rättigheter är två begrepp som går hand i hand, samspelar och behöver varandra. Där den ena krävs för att den andra ska få full verkan.  

Varje dag bidrar civilsamhället i Örebro att upprätthålla mänskliga rättigheter och säkerställa demokratin. Det gör vi bland annat genom att ansvarsutkräva makthavare, tillhandahålla tjänster och verksamheter som säkerställer att mänskliga rättigheter tas tillvara, att vara en skola för demokrati, ge och ta plats för frågor som annars inte prioriteras.  En metod för, och en grundpelare i, en stark demokrati är ett civilsamhälle med en stor mångfald av demokratiska föreningar som organiserar sig utifrån frågor, intressen, aktiviteter eller annat de anser viktigt och enar dem.  

Annons

Annons

...  hur tar politiken ansvar för att demokratiskt utrymme finns för civilsamhället lokalt, nationellt och internationellt i dag?

I en värld där demokratin och de mänskliga rättigheterna ifrågasätts blir kunskap och förmågan till kritiskt tänkande avgörande för dess överlevnad. Civilsamhället tar dagligen ansvar för att skapa dessa förutsättningar för varje individ. Samtidigt blir människorättsförsvarare utsatta för hot och våld, och rättigheter vi har tagit för självklara under en lång tid blir ifrågasatta. En relevant fråga blir då att ställa – hur tar politiken ansvar för att demokratiskt utrymme finns för civilsamhället lokalt, nationellt och internationellt idag? Folkrörelserna har haft en viktig roll för framväxten av demokratin, men när budgetar smalnar av och prioriteringar måste göras – hur påverkar det förutsättningarna för civilsamhällets organisationer och vårt viktiga arbete för mänskliga rättigheter och säkerställandet av demokrati?  

Mot bakgrund av detta vill vi, civilsamhällets organisationer i Örebro, ge alla möjligheten att under kommande vecka ta del av det fantastiska utbud av organisationer som varje dag arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter genom ett starkt och brett föreningsliv, för dig och för alla invånare i Örebro. Fira och engagera dig tillsammans med oss. Delta på aktiviteter, bli medlem, nominera till styrelser, kommittéer eller valberedningar. Var del av att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter du med! 

Annons

Annons

Abdulkadir Hassan

Gemensam Förening

Anna Örenius

Medborgarskolan Örebro

Caroline Daly

Örebro Rättighetscenter

Daniel Johansson

ABF Örebro län

Gabriella Ek Hällzon

Örebro Kumla FN-förening

Helena Astvald

Örebro Föreningsråd

Johanna Tybell

RF-SISU Örebro län

Lena Karlsson

Rädda Barnens lokalförening i Örebro

Moni Höglund

Svenska kyrkan

Susanne Lindholm

Studieförbundet Bilda Svealand

Åke Lundström

Örebro filmförening

Gunilla Fernberg och Cecilia Tivell

Örebro Zontaklubb

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan