Annons

Annons

Annons

Annons

Lars Ströman

ledare liberal

Lars Ströman
Ströman möter Christian Danielsson, EU-kommissionen: 42 länder erkänner EU:s vaccinpass

Vi fick fram vaccin mot Covid 19 på tio månader i stället för att det tog flera år, efter EU:s upphandling. Men Sverige borde prata mer om EU, om vi vill vara med och påverka. NA:s Lars Ströman pratar Europapolitik med Christian Danielsson, EU-kommissionens chef.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är liberal.

När EU-kommissionen lägger fram sitt första "tankepapper". Det är då exempelvis skogsägare och bönder i Bergslagen borde studera vad förslaget innebär, anser Christian Danielsson.

Bild: Lars Ströman

Annons

Ungern är inte längre en demokrati enligt Freedom House och Göteborgs universitet. Polen går i samma riktning. Har EU reagerat för långsamt när Polen och Ungern vänder sig bort från demokratin?

– För sent? Ja, det hade varit bättre om det här inte hade inträffat.

– Nu byggs det ju upp rätt starka instrument för se till att värdegrunden uppfylls.

– Nu senast är det villkorsdirektivet, som kopplas till skyddet av EU:s finansiella resurser. Vi ska försäkra oss om att de pengar som skattebetalarna ställer till medlemsländers förfogande – att det finns ett rättssystem som fullt ut kan se till att de spenderas på ett riktigt sätt. Och att rättsstaten därmed upprätthålls.

Ser du att det här är på väg åt rätt håll?

Annons

– Jag tror att det kommer att landa i att Polen och Ungern kommer att respektera rättsstaten fullt ut. Det bästa vore om det skedde väldigt snabbt.

Annons

Nu ska EU reglera techjättar som Google, Apple och Microsoft. Kommer jag som medborgare att märka det?

– Ja, det hoppas jag. Techjättarna äger ju plattformarna och fungerar som grindvakter för till exempel entreprenörer som vill sälja sina tjänster.

– Avsikten med direktivet är att de som vill komma in på plattformarna får göra det under former som är de bästa möjliga för entreprenörsskap, innovation etcetera. Där ställer direktivet krav.

– Den andra sidan har att göra med innehållet – att se till att allsköns illegal verksamhet inte pågår på nätet. Det gäller att skapa instrument som gör att vi effektivt kan motverka till exempel hets mot folkgrupp, desinformation eller involvering i valrörelser som påverkar den demokratiska processen.

Om jag är inne på Google eller Apples plattformar ska det alltså bli enklare för utomstående att sälja sina produkter där.

– Precis, du kommer att kunna hitta andra tjänsteproducenter där på ett enklare sätt. Och om du är tjänsteproducent och inte vill vara med längre på en viss plattform och byta till en annan, så ska du lättare kunna göra det.

När Magdalena Andersson kom med sin regeringsförklaring hade EU en ganska undanskymd roll. Vi har inte så mycket av EU-debatt i Sverige.

– Det var en tydlig markering från statsministerns sida att det är Europa som är det viktigaste elementet när det gäller säkerhetspolitiken.

– Jag är inte förvånad över att regeringsförklaringen inte hade något stort avsnitt om Europa. Däremot är det olyckligt att vi inte talar om det mer.

– Det är viktigt att frågor blir ventilerade ordentligt innan besluten fattas. Så att vi inte säger ”oj, vad hände?”

Annons

– Ta hela frågan om bekämpandet av gängkriminalitet. Jag skulle vilja hävda att internationellt samarbete är av avgörande betydelse – och det sade statsministern i sin regeringsdeklaration. Ett viktigt instrument i det samarbetet är EU.

Annons

– Riksdagens EU-nämnd kommer in när ett förslag till lagstiftning ska behandlas av rådet (medlemsländernas regeringar, NA:s anm). Men processen börjar ju långt tidigare.

– Vi borde få en diskussion när meddelanden från kommissionen kommer ut.

Och meddelandet är första tankepapperet från kommissionen när den exempelvis vill lagstifta.

– Ja, det är första tankepapperet. Så här ungefär tänker vi oss att vi ska gå. Vad tycker ni?

Så det är här någonstans som exempelvis bönder eller skogsägare i Bergslagen borde organisera studiecirklar?

– Ja, absolut! Precis!

Nu har den svenska regeringen motvilligt accepterat en europeisk lagstiftning om minimilöner. Blir det inte märkligt när en socialdemokratisk regering motverkar anständiga löner i Europa?

– Det har nog lett till en viss förvåning att ett land som är så nära förknippat med den sociala dimensionen har så stora svårigheter att se den sociala dimensionen i praktisk handling.

– Det förslag som nu ligger på bordet är ett stöd för kollektivavtalsmodellen. Det sägs att det borde vara den modell som alla har, det är andemeningen. Dessutom har vi gjort en rågång mellan dem som har kollektivavtalsmodellen – som inte ska påverkas – och de som har en rättsligt bindande minimilön, som påverkas.

Vi har en energikris. I vilken mån är det en europeisk fråga?

– Vi går mot en europeisk energiunion, där vi binder samman våra energisystem. Då har vi hört i debatten ibland "hade det inte varit bättre om vi hade varit avskurna och så hade vi skött vår energi själva". Nej, det hade det inte.

Annons

– Vi i Sverige är beroende av att kunna importera energi från grannländer, från Norge, Finland, Tyskland och vad det kan vara. Detsamma är ju när vi har överskott – vilket vi har emellanåt. Då är det viktigt att vi kan sälja energi till grannländer.

Annons

– Elpriset har gått upp kraftigt. Det hänger samman med flera faktorer. En är att spotpriset på gas har gått upp och det är kopplat till elpriset. En annan faktor är att vi har haft en ökad efterfrågan på el generellt som en konsekvens av den kraftiga ökningen av aktivitet i EU, efter att det gick ner i samband med pandemin. Sedan finns det också ett litet element av att det är dyrare att släppa ut koldioxid. Och det är precis det vi vill uppnå.

Om du ska sammanfatta EU:s roll i pandemin. Vad skulle du säga då?

– Vi har närmare 76 procent av den vuxna befolkningen i EU som fått två vaccindoser, totalt sett. Det varierar mellan länderna.

– Vi har haft en framgångsrik upphandling av vaccin. De som kunde det här sade att det skulle ta tre till fem år att få fram ett vaccin. Nu kom det på tio månader.

– Vi har vaccinpass i dag. Det är en EU-reglering. Och den är unik, den finns inte någon annanstans. Totalt är det 42 länder som erkänner EU:s system för vaccinpass, till exempel Storbritannien.

Men sedan blev det ju en dragkamp om vem som skulle ha vaccindoserna.

– Jag skulle inte säga dragkamp. Men det är viktigt att övriga världen också vaccineras.

Nu ska EU mobilisera investeringar på 3 000 miljarder kronor i vår omvärld. Är det ett sätt att erbjuda ett alternativ till investeringar från Kina?

– Ja, delvis är det så. EU är världens största biståndsgivare. Vi är en väldigt stor ekonomisk aktör. Det är viktigt att vi hjälper våra partnerländer att bygga upp sina ekonomier.

Annons

– Problemställningen i många av våra partnerländer i till exempel i Afrika är att de anses vara riskabla som investeringsländer.

– EU går in med pengar, tillsammans med utvecklingsbankerna. Då sänder det en signal till kapitalmarknaden. Då blir det lättare för pensionsfonderna att gå in med sitt kapital. Och det fungerar! Jag har sett att det fungerar.

Annons

– Det måste kombineras med ett starkt element av god styrning, att det finns rättsstatsstrukturer som fungerar, att administrationen inte är överdådigt korrupt eller helst inte alls korrupt.

Då tänker jag på svensk-somalier i Örebro och som skickar hem pengar till vänner och släktingar och som gör affärer med hemlandet.

– Till exempel. Och så finns ju en koppling till migrationspolitiken. Långsiktigt så är ju sättet att få människor att stanna, att det finns en ekonomisk framtid.

Intervjun i korthet:

Christian Danielsson tror att Polen och Ungern kommer att respektera rättsstaten.

EU-kommissionen vill reglera techjättarna. När du köper tjänster av exempelvis Google eller Apple, ska det vara lättare för oberoende tjänsteleverantörer att komma in på plattformarna.

Christian Danielsson skulle vilja att debatten i Sverige om förslagen från kommissionen börjar på ett tidigare stadium, helst redan när kommissionen presenterar sitt meddelande, alltså sitt första tankepapper, i en fråga.

EU-kommissionen föreslår nu en satsning på investeringar i omvärlden som ska mobilisera 3 000 miljarder kronor, bland annat för att erbjuda ett alternativ till investeringar från Kina.

Christian Danielsson från EU-kommissionen och NA:s politiske redaktör Lars Ströman.

Till toppen av sidan