Annons

Annons

Annons

krönikaVetenskapskrönikor

Peter Edholm
Kan vi leva på gamla meriter när det kommer till träning?

Medieprofilen Gert Fylking, 76 år, lär ha sagt att han inte behöver träna, eftersom han fortfarande lever på den järnkondition har fick i lumpen som kustjägare 1967. Som de flesta förstår är påståendet en kraftig överdrift. Men frågan kvarstår – kan man leva på gamla träningsmeriter? Eller är träning en färskvara?

Text

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Bild: Ali Reza Hamid Aghababaie.

Annons

Fakta

Vetenskapskrönikor i NA
► Tio olika universitetsforskare skriver krönikor i NA på fredagar, inom en rad varierande områden. Idag är det Peter Edholms tur. Hans arbetsfält är idrottsfysiologi och han forskar om träning, hälsa, prestation och nutrition. Nästa vecka skriver Ida Flink krönika. Hon forskar om hur kognitiv beteendeterapi kan hjälpa vid olika typer av smärta.

I ett försök att besvara denna fråga genomförde vår forskargrupp nyligen en studie där vi tittade på sambandet mellan tidigare aktivitetsvanor under fritid och muskelmassa och fysisk status hos personer kring 70 års ålder. Resultaten från studien visade att äldre som haft en aktiv fritid mellan 35 och 65 års ålder, hade mer muskler och en bättre kondition jämfört med de som varit fysiskt inaktiva under samma tidsperiod.

Annons

Annons

Ännu mer intressant var att detta samband kvarstod även efter att vi tagit hänsyn till deltagarnas nuvarande aktivitetsnivå. Översatt betyder detta att äldre som varit idrottsaktiva tidigare i livet, hade mer muskler och bättre kondition än jämnåriga som varit inaktiva. Denna skillnad gäller även hos dem som var relativt stillasittande och inaktiva nu vid högre ålder.

Men vi såg även att sambandet mellan tidigare aktivitetsvanor och muskelmassa och kondition främst var en effekt av hur aktiva de äldre varit under senare delen av medelåldern, mellan 50 och 65 år. Samma tydliga samband fanns till aktivitetsvanor under tidig medelålder, mellan 35 och 50 år. Med andra ord: ju längre bak i tiden vi tittade, desto svagare blev sambandet mellan en aktiv fritid och muskelmassa och kondition vid högre ålder. Föga förvånande hade dock de äldre som varit aktiva genom hela livet mest muskler och bäst fysisk status.

Föga förvånande hade dock de äldre som varit aktiva genom hela livet mest muskler och bäst fysisk status.

En annan intressant fråga är om ett fysiskt krävande yrkesliv kan kompensera för brist av träning på fritiden. Man vet till exempel att städare, byggnadsarbetare och personal inom sjukvården inte sällan går upp mot 20 000 steg per dag. Det betyder att personer med dessa yrken förbränner mellan 400 och 800 kalorier, eller 15 till 30 procent mer energi per dag, jämfört med de som till exempel arbetar på ett kontor. Denna ökade energiförbrukning är helt jämförbar, eller till och med högre, än den som blir efter ett normalt träningspass.

Annons

Så utifrån detta borde väl ett aktivt yrkesliv kunna ersätta träning på fritiden? Här är dock svaret nej. Faktum är att forskning till och med tyder på det motsatta.

Annons

Detta visades nyligen i en stor dansk studie som omfattade mer än 100 000 individer och med en uppföljning efter 10 år. I studien framkom att medan individer med en fysiskt aktiv fritid hade bättre hälsa och mindre risk för hjärtkärlsjukdom, så var ett fysiskt krävande yrkesliv associerat med motsatsen. Detta samband har belagts i en mängd studier och benämnts som ”aktivitetsparadoxen”.

Individer med en fysiskt aktiv fritid hade bättre hälsa och mindre risk för hjärtkärlsjukdom.

Hur kan det då komma sig att fysisk aktivitet kan ha olika effekter på hälsa, beroende på om den utförs i arbetslivet eller som en fritidsaktivitet? Här är den vetenskapliga evidensen inte lika tydlig, men forskning har uteslutit att faktorer som rökning, alkoholintag, kost och socioekonomisk bakgrund skulle ligga bakom. I stället är huvudteorin att orsaken till ”aktivitetsparadoxen” ligger i hur den fysiska aktiviteten genomförs. Det är till exempel välkänt att tungt fysiskt arbete vanligtvis kännetecknas av icke självvalda, monotona och upprepade rörelser som utförs under många timmar. Fysisk aktivitet under fritid däremot innebär vanligtvis tyngre belastning, kortare belastningsperiod och längre vila.

Fakta

Peter Edholm

► Ålder: 44.
► Familj: Fru och två pojkar.
► Bor: Ormesta, Örebro.
► Forskningsområde: Träning – hälsa, prestation och nutrition.
► Kuriosa: 1999 blev Peter svensk mästare i – spark!

Annons

Forskningen pekar på en förklaring. Även om tungt fysiskt arbete i och för sig är krävande, blir belastningen ändå för låg för att ge en ordentlig tränings- och hälsoeffekt. Samtidigt är belastningstiden så lång att återhämtningen på sikt kan bli lidande. En slutsats utifrån den kunskapen ligger bakom förslaget att anpassad träning på arbetstid bör erbjudas personer med de tyngsta arbetena. Det är de som är i störst behov av träning, men samtidigt ofta är för trötta för att genomföra den på fritiden.

Annons

Sammanfattningsvis verkar Gert Fylking inte ha helt fel. En aktiv fritid tidigare i livet kan skydda dig och mig från de negativa effekterna av ett fysiskt inaktivt leverne på ålderns höst.

Men, då är det snarare relevant att titta tillbaka 20 år i tiden, och inte till vad vi gjorde som 20-åringar. Så träna och njut, livet ut!

Fakta

Tips för att komma igång med träningen

1. Välj en aktivitet du tycker om
Fundera vilken typ av fysisk aktivitet som du känner att du skulle kunna hålla på med. Tänk på att välja något som du tycker både är roligt och som är enkelt att genomföra. Om det blir för krångligt med bokningar och långa transporter är risken stor att du inte orkar hålla i över tid.

2. Lägg ribban lågt
Släpp kraven och prestigen, lägg ribban så lågt att du omöjligt kan riva. Om du exempelvis tänker börja med promenader, starta då med 10 minuter i rask takt som del av transporten till jobbet, under lunchen eller direkt efter barnens läggning. Det kan du säkert mobilisera både tid och energi till att genomföra.

3. Starta nu direkt
Sitt inte och vänta på motivationen, kör igång direkt! För vissa är det bäst att träna på morgon, för andra är direkt efter jobbet, eller på kvällen när barnen somnat. Fundera var du kan finna 10-15 minuter och kör igång! Den bästa träningen är den som blir av!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan