AnnonsABF Örebro län

Nya företaget bro mellan arbetssökande och jobb: "Ser vilka behov just du har"

ABF:s nya aktiebolag Matchmake förmedlar jobb och praktikplatser till arbetssökande samt erbjuder utbildning.

– Vi satsar på din personliga utveckling. Och vill vara den självklara aktören för dig som står utanför arbetsmarknaden och vill komma in.

Carina Oskarsson, vd, Matchmake.

Det säger Carina Oskarsson, vd, och Valon Pirraku, verksamhetsledare, på Matchmake AB, ett aktiebolag som ägs av ABF i Örebro län.

– Vi jobbar inom områdena jobbcoachning, vuxenutbildning och yrkesutbildning. Och i allt vi gör utgår vi från ABF:s folkbildningsidé som bygger på alla människors lika värde. Alla är välkomna hit, säger Carina och hon ger ett exempel:

– Har du valt oss som utförare till Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha garanterar vi att du är lika välkommen oavsett om du nyss blivit arbetslös eller står långt från arbetsmarknaden. Hos oss är alla människor lika mycket värda. Oberoende av bakgrund, religion, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Läs mer om Matchmake och kontakta dem här.

"Välj Matchmake om du är arbetssökande och ska gå Rusta och Matcha. Vi tror på människans förmåga och vilja utvecklas, påverka och ta ansvar", säger Carina Oskarsson, vd, och Valon Pirraku, verksamhetsledare, på ABF:s i Örebro län nystartade företag Matchmake.

Och det är just ABF:s värdegrund som gör Matchmake unikt bland aktörerna menar Valon Pirraku och förklarar:

– Vi ser vilka behov just du har och hjälper dig att utvecklas genom utbildning, matchning eller annan verksamhet som finns inom ABF. Det är verkligen jättebra att Matchmake är en del av ABF eftersom ABF samarbetar med så många olika organisationer och fackförbund, säger han och fortsätter:

– Hos oss finns massor av olika verksamheter som kan matcha just ditt behov av personlig utveckling så att du utvecklas och är med och påverkar i samhället.

Se mer information om Rusta och Matcha här.

Vi ser vilka behov just du har och hjälper dig att utvecklas.

Matchmake är ett aktiebolag utan vinstsyfte. Det drivs alltså inte för att företaget ska tjäna pengar. Istället återinvesteras överskottet i Matchmake eller investeras i folkbildningsverksamheten ABF.

– Grunden är inte att tjäna pengar. Istället ligger vårt fokus på att göra en samhällsförändring där vi långsiktigt hjälper människor, säger Carina och Valon tillägger:

– Matchmake är bron mellan dig som arbetssökande och arbetsmarknaden. Men Matchmake kan också på andra sätt vara en bro mellan dig och samhället.

Läs mer om Matchmake och kontakta dem här.

"Matchmake är bron mellan dig som arbetssökande och arbetsmarknaden."

Det var behovet av ett ickevinstdrivande företag inom det arbetsmarknadspolitiska området som gjorde att ABF bildade Matchmake, förklarar Jörgen Danielsson, ombudsman på ABF i Örebro län.

– ABF:s grundidé är att bidra till att människor får utvecklas utifrån sina egna önskemål. Vi tror på människans förmåga att - med lite stöd - ta kontrollen över sitt liv. Det tar bara olika lång tid att bli anställningsbar, komma in i studier eller bygga sociala nätverk, vilket beror på var man befinner sig i livet och vilka grundförutsättningar man har, säger han och fortsätter:

– ABF drivs av värderingen att ge mest till dem som fått minst. Vi ger människor fulla insatser så att de långsiktigt ska kunna försörja sig själva och få ett ökat självbestämmande i sitt liv. I ett arbetssätt som bygger på ABF:s värderingar, vår människosyn, på folkbildning och vår demokratisyn, avslutar Jörgen Danielsson.

Se mer information om Rusta och Matcha här.

Fakta

Det här är Matchmake i Örebro län

- När du av Arbetsförmedlingen fått klartecken att gå Rusta och Matcha kan du välja att genomföra det hos Matchmake.


- Välj Matchmake genom att uppge KA-numret 10070184. Matchmake är underleverantör för Aros folkbildningstjänst AB.


- Därutöver skräddarsyr Matchmake andra utbildningar. Matchmake har ett brett nätverk och många års erfarenhet av att hålla i utbildningar bland annat inom ledarskap, retorik och kommunikation.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Nerikes Allehandas redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan