Annons

Annons

Annons

krönikaVetenskapskrönikor

Peter Edholm
Gör som rökarna och ta en paus – men utan cigg

Det är ingen nyhet att fysisk aktivitet är viktigt för ett hälsosamt liv. Den senaste tiden har dock både forskning och media larmat om allvarliga hälsorisker av för mycket stillasittande – och att dessa hälsorisker kvarstår även om vi tränar regelbundet.

Australiensiska forskare rapporterade att för varje timme vi sitter still framför en dator eller tv, förkortar vi vår livslängd med i genomsnitt 22 minuter.

Samtidigt gick tidigare folkhälsoministern Gabriel Wikström ut i nationell media och kallade sittandet för ”det nya röka”. Men stämmer detta verkligen?

Text

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Bild: TT

Annons

Fakta

Vetenskapskrönikor i NA

► Tio olika universitetsforskare skriver krönikor i NA på fredagar, inom en rad varierande områden. Idag är det Peter Edholms tur. Hans arbetsfält är idrottsfysiologi och han forskar om träning, hälsa, prestation och nutrition. Nästa vecka skriver Ida Flink krönika. Hon forskar om hur kognitiv beteendeterapi kan hjälpa vid olika typer av smärta.

Hur mycket stilla sitter vi egentligen? Enligt stora europeiska och nationella undersökningar ligger vi svenskar i topp när det gäller motion och träning. Två av tre vuxna rapporterar att de når upp till WHO-rekommendationer om minst 20 minuter motion per dag. Samtidigt är vi svenskar också de mest stillasittande. I genomsnitt sitter vuxna svenskar stilla så mycket som åtta timmar om dagen och de minst aktiva till och med mer än tio timmar per dag. Unga vuxna är mer stillasittande än äldre och män är mer stillasittande än kvinnor. Sammantaget betyder det att en stor del av befolkningen tillbringar mer än halva sin vakna tid i soffan!

Annons

Annons

Vad är det då som är så farligt med att sitta stilla? Jo, det huvudsakliga problemet är att vi inte aktiverar våra muskler, och då sjunker vår energiförbrukning drastiskt. Detta i sin tur gör att den energi från maten som inte förbrukas blir kvar i blodet i form av höga blodsocker- och blodfettsnivåer. Över tid ökar då risken för åderförfettning, högre blodtryck och risken för hjärt-kärlsjukdom. Men stillasittande har inte bara negativa effekter på metabolism, det är även associerat med benskörhet, ohälsa i leder och ökad psykisk ohälsa.

Huvudsakliga problemet är att vi inte aktiverar våra muskler, och då sjunker vår energiförbrukning drastiskt.

Okej, men är stillasittandet verkligen lika farligt som att röka? I ett försök att besvara den frågan genomförde forskare nyligen en stor studie som undersökte sambanden mellan stillasittande, fysisk aktivitet och dödlighet. Studien inkluderade mer än en miljon människor som besvarat frågor om sina aktivitetsvanor och stillasittande. Svaren jämfördes sedan med nationella register över dödlighet. Resultaten visade att bland dem som var fysiskt inaktiva så var stillasittande en tydlig riskfaktor, eftersom risken för dödlighet var nästan dubbelt så stor bland de stillasittande jämfört med dem som inte var stillasittande. Men, bland de som var fysisk aktiva – minst 60 minuter per dag – kunde forskarna inte se något sådant samband. I denna grupp var stillasittande inte associerat med en ökad risk för att dö, oavsett hur många timmar de var stillasittande.

Annons

Fakta

Fysisk aktivitet minskar risken för:

► förtida död, oavsett orsak

► hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke

► metabola sjukdomar, till exempel typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet
► cancer, till exempel tjocktarms- och bröstcancer

► fall och benbrott, till exempel höftfraktur

► psykisk ohälsa, till exempel demens, depression.

Annons

Slutsatsen är att fysisk aktivitet motsvarande minst en rask promenad i 60 minuter per dag i princip helt eliminerar riskerna med ett stillasittande leverne. Det är en mycket viktig kunskap eftersom många av oss idag har arbeten som kräver att vi sitter ner och arbetar koncentrerat under längre tider. Även om stora studier på befolkningsnivå visar att ett stillasittande liv förkortar livslängden med runt tre år, måste de jämföras med följderna av rökning – som förkortar livet med över tio år!

Har bensträckare och korta promenader någon effekt?

En timmes fysisk aktivitet per dag är trots allt ganska mycket för de flesta. Frågan blir då om även bensträckare och kortare promenader har någon effekt för att förebygga de negativa effekterna av ett stillasittande vardag.

En timmes fysisk aktivitet per dag är trots allt ganska mycket för de flesta.

Svaret på denna fråga är både ja och nej. Studier visar att det är positivt för nivåer av blodsocker, blodfetter och midjemåttet att bryta upp stillasittande arbete med korta bensträckare minst en gång i halvtimmen. På samma sätt har promenader och cykling motsvarade minst 20 minuter per dag, visat sig minska risken för både sjuklighet och för tidig död.

Annons

För att helt eliminera risken med långvarigt stillasittande, verkar det däremot krävas en mer omfattande aktivitetsgrad, motsvarande minst 60 minuter av aktivitet om dagen. Observera att all fysisk aktivitet räknas och att motionen kan delas upp under dagen och ändå generera hälsovinster. Det behöver alltså inte vara svårt eller ta massor av tid att förbättra sin hälsa. Det gäller bara att bli medveten om hur viktig vardagsmotionen är och skapa sig goda vanor. Om man har ett kontorsjobb så gå en sväng till kopiatorn, kaffemaskinen eller kollegan, ta trapporna istället för hissen och lägg upp din vardag så att du får in mycket aktivitet. Ta alltså rökarnas rökpaus, men utan att tända en cigg!

Annons

Fakta

Peters tips


► Satsa först på att öka vardagsmotionen exempelvis genom att gå/cykla till arbetet, ta trapporna istället för hissen med mera.

► Utöka sedan gradvis med mer organiserad och regelbunden träning.

► Vid stillasittande kontorsarbete, ta bensträckare varje halvtimma och kortare promenad på 3–4 minuter varje timma.

► Stå upp under långa möten, eller ännu hellre flytta ut mötet och ta det gående, det stärker både hälsa och kreativitet!

► Ät lunchen vid ett ståbord.

Kom ihåg, det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls! All rörelse räknas!

Största nyttan av att röra på sig har de som idag inte är aktiva eller motionerar alls. Med promenader eller cykelturer tjugo minuter om dagen skulle de få mycket tydliga hälsovinster.

Slutsatsen är alltså att stillasittande inte är det ”nya röka” och att fysisk aktivitet motverkar de negativa effekterna av stillasittande. Och eftersom en stor del av svenska befolkningen idag är tillbringar mycket tid stillasittande blir budskapet – fimpa soffan, upp och rör på dig!

Fakta

Peter Edholm

► Ålder: 44 år.
► Familj: Fru och två pojkar.
► Bor: Ormesta, Örebro.
► Forskningsområde: Träning – hälsa, prestation och nutrition.
► Kuriosa: 1999 blev Peter svensk mästare – i spark!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan