Annons

Annons

Annons

Annons

Mursal Isa, Regionpolitiker i Region Dalarna (MP)

ledare liberal

Mursal Isa, Regionpolitiker i Region Dalarna (MP)
Bankerna stryper stödet till svältande människor i Somalia

Bankerna stryper den enda kanal som finns för att skicka stöd till svältande människor i Somalia.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är liberal.

63-åriga Boolo AAdan håller sitt barnbarn i famnen. I Somalia pågår nu en svältkatastrof, men den mildras av penningöverföringar från somalier i utlandet.

Bild: TT

Annons

I Somalia saknas det internationellt fungerande banker sedan 1989. Det enda sättet att transferera pengar till Somalia är genom överföringsföretagen, en metod Sida, FN och internationella organisationer använder.

... trots att finansinspektionen har givit dem tillstånd för sin verksamhet.

Dussintals registrerade betaltjänstleverantörer har fått sina bankkonton indragna trots att finansinspektionen har gett dem tillstånd för sin verksamhet. Bankerna hänvisar till att de inte kan uppnå kundkännedom.

Det är tydligt att bankerna ägnar sig åt riskminimering genom att exkludera hela kundtyper i stället för att göra en individuell bedömning för varje kund och utreda kundens organisation, kontrollsystem och riskhantering. Svenska bankers nya agerande kan därför drabba seriösa företag med låg risk eftersom inte hänsyn tas till varje företags förhållanden och verksamhet.

Annons

Annons

Detta är inget effektivt sätt bekämpa brottslighet och våra banker agerar inte i linje med internationella standarder.

... överför cirka 1,3 miljarder dollar till Somalia som ett uttryck för solidaritet, starka band och generositet.

Den somaliska diasporan överför cirka 1,3 miljarder dollar till Somalia som ett uttryck för solidaritet, starka band och generositet. Av dessa kommer 700 miljoner kronor från svensk-somalier och går till direkt till hushållen. Beloppet är mer än dubbelt så stort som Sveriges bistånd till Somalia.

Dessa pengar har bidragit till millennieutvecklingsmålen genom att motverka fattigdom; överföringarna används till mat, hälsovård, bostäder, utbildning och kompetensutveckling

Förutom ekonomiska resurser finns det andra komponenter som diasporan bidrar till, exempelvis fattigdomsbekämpning genom att överföra kunskaper, erfarenheter, ny teknik och nya kontakter som bidrar till att driva utvecklingen framåt. När svensk-somalier för en kortare eller längre tid återvänder tar de med sig sin utvidgade kompetens och nya erfarenheter , vilket är till gagn för utvecklingen i Somalia.

Den är ett effektivt komplement till det internationella samarbetet för att minska global fattigdom.

Annons

Det är anledningen till att internationella aktörer uppmärksammar diasporans roll i utvecklingen av ursprungsländer. Den är ett effektivt komplement till det internationella samarbetet för att minska global fattigdom.

Annons

Bankerna klipper av den existerande livlinan samtidigt som det i östra Afrika pågår en svältkatastrof. Mer än 20 miljoner människor i Sydsudan, Etiopien, Kenya och Somalia hotas av svält.

Bankernas beslut att stänga av bankkontona för betaltjänstföretagen leder till:

Att den pågående tork- och svältkatastrofen skördar fler liv om hjälpen inte kommer fram.

Att tiotusentals familjer drabbas av utebliven försörjning.

Att barn inte kommer att kunna gå i skolan

Att mammor och barn inte kommer att få vård

Mursal Isa är regionpolitiker i Region Dalarna (MP)

Till toppen av sidan