Annons

Annons

Annons

Annons

Lars Ströman

ledare liberal

Lars Ströman
EU-kommissionens ordförande till NA: Även om Ukrainakriget tar slut ska EU sluta köpa rysk energi

Även om Ukraina-kriget skulle ta slut måste EU sluta köpa rysk energi. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. En av Europas mäktigaste politiker har svarat på NA:s frågor i en skriftlig intervju.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är liberal.

EU kan klara energiförsörjningen på ett säkert sätt även om det skulle bli ett totalt stopp för rysk gas under vintern, säger Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.

Bild: Stephanie Lecocq / Pool photo via AP

Annons

Bara tre procent av Sveriges energikonsumtion kommer från gas. Hur anser du att Sverige kan vara en del av lösningen, om Rysslands president Vladimir Putin beslutar att stoppa gasleveranserna till EU?

– Energisparande från alla källor bidrar till att bygga upp vår motståndskraft på europeisk nivå.

– Det är viktigt att alla medlemsstater skär ner efterfrågan, ökar lagringen och delar med sig till de medlemsstater som är mer direkt utsatta. På det sättet kan vi inte bara se till att hushåll och konsumenter skyddas. Vi hindrar också skadliga störningar på den inre marknaden och skyddar vår ekonomi.

– Det är därför jag starkt välkomnar överenskommelsen mellan medlemsstaterna om en samordning av minskad efterfrågan av gas i hela EU. Vi bygger ett verkligt säkerhetsnät för alla EU-länder.

Annons

Annons

Om alla EU-länder lyckas spara 15 procent av konsumtionen av gas. Hur väl kommer då Europa att vara förberett på ett ryskt gasembargo under de kallaste månaderna?

– Vårt kollektiva åtagande att minska gaskonsumtionen med 15 procent är viktigt. Med en sådan minskning – och genom andra åtgärder som vi har genomfört och genomför för att bredda våra källor för tillförsel, öka energieffektivitet och bygga förnybara energikällor – kan vi klara vintern på ett säkert sätt, även om det skulle bli totalt stopp för rysk gas. Ju snabbare vi agerar och ju mer vi sparar, desto säkrare blir vi naturligtvis.

– Utöver siffrorna är denna överenskommelse också mycket viktig eftersom det för samman medlemsstaterna och EU-kommissionen i ett gemensamt styrsystem för att hantera denna kris. Det är svårt att förutse exakt hur gassituationen kommer att utvecklas, så en nära samordning både i analysen av behoven och om gemensamma lösningar kommer att vara viktig för att anpassa vårt kollektiva svar. Nyckelordet är mycket enkelt: Solidaritet!

Ska Europa göra sig oberoende av rysk energi även om kriget i Ukraina slutar?

– Absolut! Ryssland har visat sig vara en otillförlitlig energileverantör som använder gasleveranserna för att idka utpressning mot oss. Europa har lärt sig läxan den hårda vägen. Och på lång sikt handlar detta framför allt om vårt energioberoende och Europas övergång till ren energi.

– RePowerEU (Namnet på en plan från kommissionen, reds anm) är vår vägkarta för att uppnå det. Förutom energibesparingar arbetar vi på två andra spår.

– För det första gör vi massiva investeringar i förnybar energi eftersom det är bra för planeten och bra för leveranssäkerheten. Sverige går i spetsen på det här området. Ni har den högsta andelen förnybar energi i Europa. Så vi har mycket att lära av er.

Annons

– För det andra breddar vi våra leveranser. EU vänder sig nu till mer tillförlitliga partners när det gäller energi.

Annons

– Vi har redan rekordhöga nivåer av leveranser av LNG (flytande gas) från USA. Och ökande volymer av gas kommer från Norge, Gulfstaterna, Algeriet eller Kaspiska havet. Fler och fler länder, runt hela världen, kliver fram. Och vi ser resultat. Under första halvåret 2022 importerade vi 38 miljarder kubikmeter mer icke rysk flytande gas och gas via ledningar. Detta kompenserar mer än väl minskningen av rysk gas via ledningar på 28 miljarder kubikmeter.

Europa ökar energiimporten från icke demokratiska länder som Qatar och Azerbajdzjan. Utgör inte detta en riskfaktor?

– Azerbajdzjan är en viktig energipartner för EU. Vårt nya energiavtal syftar inte bara till att öka leveranserna av flytande gas till Europa utan lägger också grunden för ett långsiktigt partnerskap om energieffektivitet och ren energi som vätgas.

– Parallellt upprätthåller vi en politisk dialog om respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

– När det gäller Qatar håller vi regelbundet informella dialoger om mänskliga rättigheter, där vi tar upp ämnen som dödsstraff, löntagares rättigheter, yttrandefrihet, frihet att organisera sig, kvinnors rättigheter, religionsfrihet och mångfald.

– Dessutom: Till skillnad från Ryssland är inget av dessa länder fientliga till EU. De har inte använt energiresurserna som vapen och de visar ett intresse för att utveckla ett samarbete som är till ömsesidig nytta.

Vad är dina reflektioner om du jämför solidariteten inom Europa under inledningen till pandemin med inledningen till kriget i Ukraina?

Annons

– Vi har lärt oss en hel del av covid-pandemin. Vi har lärt oss att det enda sättet att övervinna en kris av denna skala var att föra samman vår gemensamma tyngd och agera fullt ut i solidaritet med varandra. Det ledde till framgången för vår gemensamma vaccinstrategi och vår återhämtningsplan Next Generation EU.

Annons

– I början av invasionen av Ukraina försökte Ryssland att splittra oss. EU svarade med ett gemensamt och enat svar. EU-kommissionen utformade sanktionerna. Och följande vecka kom EU:s 27 medlemsländer överens med en oöverträffad fart om de första paketen av EU-sanktioner och finansiering av militär utrustning till Ukraina – vilket var första gången i historien. Denna enighet är en nyckel när det gäller att ge stöd till Ukraina.

– Detta är den drivande kraften i EU: När vi möter en kris har vi nytta av solidariteten med varandra. Vi är starkare än summan av 27 medlemsstater. Och solidaritet är aldrig en enkelriktad väg. Så jag är säker på att vi kommer att upprätthålla den europeiska andan även i denna kris.

Finns det en risk att problemen med rättsstaten i länder som Ungern och Polen glöms bort på grund av kriget i Ukraina?

– Europeiska unionen är en union av värderingar: grundläggande rättigheter, demokrati, rättssäkerhet. Det är berggrunden för vårt samhälle och vår identitet. Rättsstaten är något som vi ständigt driver och skyddar eftersom det utgör grunden för vår union.

– Det är för mig mycket viktigt att EU-kommissionen fullt ut gör sin del för att främja och upprätthålla rättsstaten i alla medlemsstater i alla tider. Det är ännu mer så under en tid då vi bevittnar den förödelse som orsakas av Rysslands totala likgiltighet för rättsstaten och den internationella rättsliga ordningen.

Annons

– Under de gångna månaderna har EU-kommissionen fortsatt att granska rättssäkerheten i alla medlemsstater och den har också fortsatt att ta andra steg, inklusive rättsliga åtgärder där det ansetts nödvändigt.

– Bara för några veckor sedan publicerade EU-kommissionen sin tredje årliga rapport om rättsstaten och för första gången utfärdades landspecifika rekommendationer till varje medlemsstat om de fyra pelarna i rapporten, nämligen rättssystemen, ramverken mot korruption, pluralism inom medier och institutionell maktfördelning.

Annons

– Syftet med rekommendationerna är att stödja medlemsstaterna att lägga fram pågående eller planerade reformer, för att uppmuntra en positiv utveckling och klargöra var förbättringar behöver göras, också med tanke på att ta itu med utmaningar i systemen i vissa fall.

– Och där det är nödvändigt använder vi alla instrument som finns tillgängliga för kommissionen i enlighet med EU:s lagstiftning, för att säkra att rättssäkerheten efterlevs.

Fakta

Detta är EU-kommissionen

EU-kommissionens beskrivs ofta som Europasamarbetets motor.

Ledamöterna nomineras av medlemsländerna och väljs av Europaparlamentet.

Kommissionens ledamöter ska se till helheten i EU-samarbetet, de får inte ta emot instruktioner från sina hemländer.

EU-kommissionen har ensamrätt på att lägga fram förslag till ny lagstiftning inom EU. Förslagen ska sedan behandlas av rådet (företrädare för medlemsländerna) och av det folkvalda Europaparlamentet.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är tysk kristdemokrat och har bland annat varit Tysklands försvarsminister. 2021 rankades hon av tidskriften Forbes till den åttonde mäktigaste kvinnan i världen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan