Annons

Annons

Annons

Örebro län

Debatt
Det är dags att uppgradera kvinnosjukvården till 2020-talet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kristdemokraterna vill se en kraftig satsning på kvinnosjukvård. Bland annat vill de att hotade eller nedlagda förlossningsenheter säkras eller återöppnas i hela landet.

Bild: Christine Olsson/TT, Arkivbild

Annons

Hälso och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är utöver grundläggande värden som liv och hälsa viktiga värden i hälso- och sjukvården. Grunden för jämställdhet har samma utgång i alla människors lika värde och möjlighet att påverka sin livssituation. För Kristdemokraterna och Kristdemokratiska kvinnoförbundet är det viktigt att vården medvetet beaktar skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor och män kan ha olika symtom och vårdbehov vid ett och samma sjukdomstillstånd. Såväl läkemedel- som vårdforskning behöver inriktas mot både män och kvinnor. Vi vill verka för ett nationellt forskningsprogram avseende kvinnors hälsa och sjukdomar, bland annat endometrios, lipödem, psykisk ohälsa, utbrändhet, infertilitetsproblematik samt kvinnors hälsa under graviditet, förlossning och eftervård. Trots att en majoritet av Sveriges kvinnor föder barn så är den gynekologiska sjukvården både före och efter förlossningen långt ifrån utbyggd. Varje kvinna ska kunna känna trygghet i samband med sin graviditet, men i dagsläget saknas ett nationellt samlat stöd gällande mödra- och förlossningsvård.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan