Annons

Annons

Annons

krönikaVetenskapskrönikor

Magnus Boström
Vi har bevisat att det går att byta livsstil

Vi var med om ett slags experiment under covid-19-pandemin. Kraven på social distansering hindrade oss från att göra mycket som konsumtionskulturen annars manar oss till. Därefter krig i Europa och dyrtider. Kan vi dra lärdom av kriserna för att även bättre anpassa oss till världsomspännande miljökriser som klimatförändringarna?

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

När pandemin drog in byttes ishockeypubliken i Behrn arena ut mot pappfigurer.

Bild: Robban Andersson

Annons

Jag har lett ett forskningsprojekt där vi intervjuade personer från Sverige och Irland om sina erfarenheter av att inte kunna konsumera och resa som vanligt under pandemirestriktionerna. Vi undrade om det i erfarenheterna finns ett frö till en mer långsiktig omställning mot mer hållbara livsstilar, som kräver att vi drar ned på konsumtionshets och flygresor.

Svaret? Kluvet.

Å ena sidan finns vissa positiva tecken: Deltagare i projektet vittnade om att sociala relationer och upplevelser blev viktigare i livet än prylarna. Den sociala isoleringen blev en smärtsam påminnelse om hur betydelsefullt det är att bara kunna träffas. Människor upptäckte värdet av lokala resor, friluftsliv och nya aktiviteter hemma och i närsamhället. De uppskattade att kunna umgås på ett mer ledigt vis, ofta utomhus och utan behovet av att knyta umgänget till konsumtion. Pandemin väckte också nya tankar om sparande, om onödiga ägodelar och att vara nöjd med det man har.

Annons

Annons

Den sociala isoleringen blev en smärtsam påminnelse om hur betydelsefullt det är att bara kunna träffas.

För flera blev det långsammare vardagstempot en aha-upplevelse. Minskad stress och mer tid gav möjlighet att prova nya mer hållbara aktiviteter, som att laga mat, odla i trädgården, cykla eller att förlora sig i en hobby. För egen del återupptäckte jag det roliga med att spela gitarr, något jag hade missat att ägna mig åt i över 20 år.

Å andra sidan: Flera deltagare längtade tillbaka till tidigare konsumtionsvanor. Även om man fått upp ögonen för lokalsamhället via ”hemestern” längtade flera efter flygresan långt bort. En del hade svårt att uppskatta den frigjorda tiden som ju måste fyllas på något vis. Tristessen tilltog. Undsättningen blev att handla på nätet. Varor klickades hem enbart för att ha något att se fram emot. Mer tid som tillbringas i hemmet innebar också tid att upptäcka vad som saknas: således spenderades det mer på utrustning, möbler och renoveringar.

Tillhör du den ena eller andra sidan? Jag skulle tro att många av oss känner igen sig i båda. En miljö- och klimatmedveten ung man från Irland uttrycker ambivalensen:

”Jag är mycket medveten om de negativa effekterna av flygresor. Jag försöker klimatkompensera för mina utsläpp och sådana saker. Jo, jag ska nog åka på ett par resor till i år, bara små resor. Efter det ska jag förhoppningsvis bli lite mer medveten igen om [… hur jag] bidrar till mängden utsläpp av CO2”

Jodå, längtan efter att resa långt bort drabbade även mig. Tur har jag som bor i ett land där man kan ta tåget upp till fjällen eller ned till kontinenten!

Annons

Jag tror att det är viktigt att vi erkänner och öppet diskuterar denna kluvenhet. En kris bidrar med att vi kan värdera och göra saker annorlunda. Den tvingar fram kreativitet. Men också till insikter om vad som är kämpigt att avstå ifrån.

Annons

Fakta

Så sjunk konsumtionen

►Svenskarna minskade sin konsumtion med ungefär fem procent under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Störst minskning gällde resor, hotell- och restaurangbesök, transporter, kläder och skor. Konsumtionen ökade för varor till hemmet, som möbler och kommunikation.
►Därefter har det mesta av konsumtionen återgått till det ”normala”. Flyg är ett undantag: • • Antalet flygresor år 2022 var ca 2/3 jämfört med 2019.
• Under tredje kvartalet 2022 skedde viss dämpning av efterfrågan av sällanköpsvaror (kläder, skor, sport och fritid, elektronik, vitvaror, möbler, heminredning), vilket kan relateras till lågkonjunktur och inflation.
• Den långsiktiga trenden i Sverige är ändå ökad konsumtion: Under en 20-årsperiod fram till 2021, har den totala konsumtionen ökat med 55 procent i fasta priser (kontrollerat för inflation).
• För statistik och redogörelser, se Konsumtionsrapporten 2021 och 2022. Centrum för konsumtionsforskning, Göteborgs universitet.
För statistik om flygresor: se transportstyrelsen.se

Pandemin visade också något mycket viktigt: folk i allmänhet kunde anpassa sig till en ny situation i vardagslivet, i Sverige och i Irland, som hade tuffare restriktioner. Vi har en fysisk och digital infrastruktur som gör att många kan leva gott och även arbeta hemifrån. Många ställde upp på den nödvändiga politiska styrningen som begränsade rörelse- och handlingsutrymmet. Det var ju en kris.

Annons

Kriser blir än mer kännbara ju mer gränserna för planeten överskrids. Det handlar förutom om väderkatastrofer också om mer smygande processer, till exempel torka. Förändringarna kommer, som fallet är nu, att märkas via prislappen – och vilket utbud av varor som överhuvudtaget kommer att existera.

Vi har en fysisk och digital infrastruktur som gör att många kan leva gott och även arbeta hemifrån.

Annons

Erfarenheter och lärdomar från pandemin och dagens dyrtider är viktiga men inte tillräckliga för att förändra samhället. Idag har konsumtionsmönstren i stort sett återgått till det ”normala”, vilket enligt den långsiktiga trenden är konstant ökning (se faktaruta).

Det är individen som lämnas att hantera framtidens osäkerhet. De hushåll som har råd bunkrar upp med varor för kommande eventuella kristider. De som inte har råd att bunkra måste efter bästa förmåga hushålla med resurser och tvingas jaga de billigaste alternativen. Men det hållbara samhället kräver kollektiva lösningar, snarare än individuella strategier, för att gemensamt hushålla, vårda och dela på resurser.

Åter till frågan: Har de senaste krisåren hjälpt oss att leva mer hållbart? Inte på det stora hela, men kanske indirekt. En begynnande krismedvetenhet och våra gemensamma erfarenheter av det annorlunda livet under pandemin kan bidra till en kollektiv beredskap för framtida kriser. Det faktum att vi kunde tänka annorlunda och pröva nya sätt att konsumera, vara, göra, umgås och röra oss i samhället under en tid kan visa sig vara en viktig erfarenhet och lärdom för framtiden.

Annons

Fakta

Magnus Boström

Ålder: 52.
Familj: Särbo, tre barn och ett barnbarn.
Bor: Strängnäs.
Forskningsområde: Miljösociologi och konsumtionssociologi. Magnus forskar om strukturella och sociala orsaker bakom miljömässigt ohållbar konsumtion. Hur kan människor ändra sina livsstilar mot minskad konsumtion och samtidigt bibehålla livskvalitén?
Kuriosa: Mycket av fritiden ägnas åt musik: lyssna, hobbyrecensera, spela gitarr och lära sig piano.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan