Annons

Annons

Annons

Lars Ströman

ledare liberalTaiwan-bloggen

Lars Ströman
EU-ledarna varnar Kina: Låt bli att hota Taiwan

EU:s stats- och regeringschefer varnar Kina för att gå till angrepp mot Taiwan. Det skedde vid förra veckans EU-toppmöte.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är liberal.

På bilden: ett kinesiskt stridsflygplan. EU:s ledare motsätter sig alla försök att kuva Tawian med våld eller tvång.

Annons

Uppmärksamheten kring förra veckans EU-toppmöte kretsade framför allt kring Ukraina och migration. Men det fanns också ett särskilt avsnitt som handlade om läget i Fjärranöstern, som förtjänar att uppmärksammas.

Annons

Annons

De slutsatser som publiceras efter ett EU-toppmöte kräver att alla 27 EU-ledare är överens. Hela avsnittet om migration ströks till exempel, sedan Ungern och Polen krävt ändringar.

Det sägs till exempel att EU och Kina är viktiga handelspartner och ekonomiska partner.

Avsnittet om Kina innehåller ett antal formuleringar som är förhållandevis vänliga gentemot Kina. Det sägs till exempel att EU och Kina är viktiga handelspartner och ekonomiska partner. Det talas om ett behov av fortsatt dialog mellan EU och Kina. I en mening sägs att EU bekräftar att sin politik för ett enat Kina (underförstått att Taiwan är en del av Kina).

Men så innehåller slutsatserna också ett antal påstötningar mot Kina. Till exempel uppmanar EU-ledarna Kina att utöva påtryckningar för att få Ryssland ”att upphöra med sitt anfallskrig omedelbart”.

EU-ledarna uttalar sin oro över de ökade spänningarna kring Taiwansundet och ”motsätter sig alla ensidiga försök att ändra status quo med våld eller tvång”.

... det är inte bara ett militärt angrepp som EU-ledarna motsätter sig utan även andra åtgärder som kan tolkas som ett tvång.

Alltså ungefär så här: Javisst är Taiwan en del av Kina på ett vagt principiellt plan. Men samtidigt säger EU-ledarna: Ge tusan i Taiwan! Och det är inte bara ett militärt angrepp som EU-ledarna motsätter sig utan även andra åtgärder som kan tolkas som ett tvång.

Att Taiwan-frågan uttryckligen nämns i slutsatserna från ett EU-toppmöte är en viktig markering.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan