Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

34 läkare på kvinnokliniken om bristen på specialistläkare: Kvinnosjukvården i länet är mycket mer än förlossning

Annons
För att behålla två förlossningsenheter i länet krävs två sjukhusbundna jourlinjer dygnet runt, skriver läkarna i dagens debattartikel.

Vi arbetar som läkare på Kvinnokliniken i Region Örebro Län (RÖL) och vill delge vår syn på kvinnosjukvården i länet och konsekvenserna av nuvarande allvarliga läkarbrist.

Sedan 2016 är kvinnoklinikerna vid Karlskoga lasarett och USÖ en klinik. Båda enheterna har gynekologisk mottagning, kirurgi, specialistmödravård och vanlig förlossningsvård. USÖ bedriver även högspecialiserad vård, såsom avancerad fosterdiagnostik, cancerkirurgi och behandling av infertilitet.

På USÖ handläggs komplicerad graviditet och förlossning, delvis för att det inte finns barnläkarjour i Karlskoga. Som universitetssjukhus med läkarutbildning har vi utöver den patientnära vården också uppdrag att forska, utbilda och utveckla verksamheten för patientens bästa.

Vi har länge oroats av bristen på specialistläkare.

Som länsklinik har vi kunnat samordna verksamhet och resurser för att ge jämlik vård med god tillgänglighet för länets kvinnor inom såväl gynekologisk mottagning som graviditetsvård. Under semesterperioden har vi samverkat genom förläggning av jourlinjen och därmed förlossningsverksamheten till USÖ. Detta har möjliggjort lagstadgad semester för läkare och barnmorskor och har kunnat genomföras utan inverkan på vårdens kvalitet, därtill utan ökade kostnader.

Vi har länge oroats av bristen på specialistläkare. Anställningarna har inte följt med ett ökat uppdrag, och bemanningen har nu dessvärre försämrats ytterligare. För att behålla två förlossningsenheter i länet krävs två sjukhusbunda jourlinjer dygnet runt. En färsk risk-analys visar att utan tillskott av specialister utifrån och bibehållet två sjukhusbundna jourlinjer, kommer Kvinnokliniken hösten 2018 att behöva prioritera bort delar av sin verksamhet. Nu söker kliniken hyrläkare, vilket är en mycket dyr, otillräcklig och på sikt ohållbar lösning.

Vi ser följande konsekvenser av nuvarande bemanning och verksamhetsprioritering:

Neddragen mottagning: kvinnor med urininkontinens, framfall, blödningsproblem, samlagssmärtor, endometrios eller kvarstående besvär efter förlossning kommer att få vänta länge, eller inte alls få vård inom länet. Vi ser inte heller hur den politiskt föreslagna satsningen på endometrios- och bäckenbottencentrum i RÖL ska kunna genomföras.

Utbildningen av läkarstudenter och på sikt av våra egna ST-läkare kommer delvis behöva ske på annan ort.

Klinikens forskning kommer dras ned.

Forskning och utbildning skapar bättre vård och ökar vår attraktionskraft som arbetsplats. Vi riskerar nu att de läkare som deltar i läkarutbildningen eller är forskningsaktiva söker sig bort från länet.

Vi vill poängtera att vi inte har någon önskan att avveckla kvinnosjukvården i Karlskoga, eller stänga Karlskoga lasarett, som det framställts i vissa media.

Vi läkare är starkt oroade då vi framför oss ser en nedåtgående spiral för både vår verksamhet och vår arbetsmiljö, vilket snabbt kan äventyra hela kvinnosjukvården i RÖL.

Vi vill poängtera att vi inte har någon önskan att avveckla kvinnosjukvården i Karlskoga, eller stänga Karlskoga lasarett, som det framställts i vissa media. Vi behöver all personal, och verksamhet förlagd till länets samtliga sjukhus, men klinikens olika uppdrag bör fördelas utifrån bäst nyttjande av personal och ekonomi.

Vi ställer nu frågan:

Vilken kvinnosjukvård önskar kvinnorna i länet?

Till vilket pris ska vi behålla två sjukhusbundna jourlinjer?

Kan andra organisatoriska lösningar öka förutsättningarna för att behålla och locka fler läkare till länet?

Vi vill erbjuda bästa möjliga vård till länets alla kvinnor under hela livet - hur möjliggör vi att målet uppfylls?

Paulina Arntyr Hellgren

ST-läkare

René Bangshöj

överläkare

Juliane Baumgart

överläkare

Hanna Bengtsdotter

specialistläkare

Anna-Lena Bryngelsson

överläkare

Fatma Bäckman

överläkare

Andrei Chilianu

specialistläkare

Eleni Dimopoulou

specialistläkare

Maria Eriksson

ST-läkare

Helena Fadl

överläkare

Clelia Flodström

överläkare

Karin Franzén

överläkare

Henrik Graner

överläkare

Karin Hildén

specialistläkare

Summer Ishaq

överläkare

Markus Jansson

specialistläkare

Björn Jernlås

ST-läkare

Sofia Jorstig

ST-läkare

Shilan Kadir

specialistläkare

Luz Ladi

överläkare

Amanda Larsson

ST-läkare

Teres Litzell

specialistläkare

Klinik –och skyddsombud

för Läkarförbundet

Mikael Lood

överläkare

Irma Mehmedagic

ST-läkare

Ann-Christine Nilsson

Mödrahälsovårdsöverläkare

Ann-Kristin Rönnberg,

överläkare

Inga Steinberga

överläkare

Torbjörn Södergren

överläkare

Emilian Urleteanu

överläkare

Inga-Rós Valgeirsdóttir

ST-läkare

Gabriella Widlund

specialistläkare

Lena Wijk

överläkare

Elin Åkergården

ST-läkare

Hanna Östling

överläkare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons