Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Åke Wredén: Indragna medborgarskap – glöm inte bort lärdomarna av 1900-talets mörka kapitel

Efterkrigstidens grundlagsreformer gav individer skydd mot att bli fråntagna sitt svenska medborgarskap, både de som bor i landet och de som tidigare bott här.

Annons

Bakgrunden var, liksom för en rad andra grundlagsfästa friheter, maktmetoderna i 1900-talets diktaturer. Den erfarenheten fanns då i färskare minne. Som det ser ut i Sverige och andra länder i dag är det kunskap som verkligen behöver hållas levande.

Avsiktligt eller oavsiktligt förbises hur hål i grundlagsskydd kan släppa fram senare mer drastiska följder ...

Viljan att minnas verkar dock ibland vara bortblåst. Medborgarskap ”måste” kunna upphävas, sägs det, något man på en del håll i press och politik vill forcera fram.

Det påstås handla främst om personer som anslöt sig då IS härjade i Irak och Syrien. Avsiktligt eller oavsiktligt förbises hur hål i grundlagsskydd kan släppa fram senare mer drastiska följder genom stegvisa ändringar i vanlig lag eller i domstolspraxis.

De som från 40-talet till 80-talet utarbetade vår nu gällande författning, först Tryckfrihetsförordningen, sedan den etappvis införda nya Regeringsformen, var inte historielösa.

... indragna medborgarskap användes i Frankrike under den auktoritära, högerradikala Vichy-regimen som samarbetade med nazisterna.

Till det som då var mer välkänt än i dag hörde hur indragna medborgarskap användes i Frankrike under den auktoritära, högerradikala Vichy-regimen som samarbetade med nazisterna. Demokratins Frankrike hade under mellankrigstiden varit en betydelsefull fristad för förföljda och fördrivna. Många av dem hade med åren blivit medborgare – och detta hade den radikala ytterhögern länge propagerat mot.

Efter dennas maktövertagande 1940 inrättades en kommission för att ompröva och riva upp medborgarskap. Den hann ta ifrån 15154 människor medborgarskapet. 6307 av dem var judar. För dem öppnades vägen till deportation, ofta till Auschwitz.

... en del länder som människor flytt från vägrade godta att det gamla medborgarskapet upphört.

En annan lärdom låg bakom att skyddet för svenskt medborgarskap utformades för att uttryckligen också omfatta personer med dubbla medborgarskap. I förarbetena till den grundlagsändringen 1979 pekades särskilt på att en del länder som människor flytt från vägrade godta att det gamla medborgarskapet upphört. Sådana stater kunde utsätta Sverige för påtryckningar för att lämna ut personer som blivit medborgare här. Den risken ville man gardera sig mot.

Det handlade då främst om Sovjet. I dag har Eritrea, Turkiet, Kina och andra samma inställning. De godtar inte svenskt pass som skydd för den som blivit flykting och flyttat till Sverige. Kina har fått ökade möjligheter till ekonomiska påtryckningar. Grundlagsskyddet i utformningen från 1979 kan nu ha en än mer viktig funktion för att inte ge öppningar för utpressning.

Men lagtekniskt enkelt är det inte alls.

Det är teoretiskt möjligt att i själva Regeringsformen ta in en tydligt avgränsad regel om exempelvis att den som gått i tjänst hos en antidemokratisk regim, blivit medborgare där, och medverkat till vissa uppräknade grova våldsbrott och grova folkrättsbrott skulle i svensk domstol konstateras ha förverkat sitt medborgarskap. Men lagtekniskt enkelt är det inte alls.

Vi ska inte heller likställa dem som slogs med kurderna mot IS med sådana som slogs för IS. I båda fallen är det därtill inte fråga om medborgarskap i internationellt erkänd suverän stat.

I land efter land går ideologier ut på att ställa delar av befolkningen utanför folket.

Men viktigare: Åter sköljer nu en våg av extremism över världen. I land efter land går ideologier ut på att ställa delar av befolkningen utanför folket. Av sådant kan följa rättsstatens erosion, med deportationer, särbehandling och trakasserier i lagstiftning och förvaltning.

Det är skäl till särskild försiktighet: Till att inte lättvindigt riva i grundlagsparagrafer som den generation som lärde av historiens mörka kapitel såg till att införa – för att skydda oss mot upprepning.

Åke Wredén

Frilansskribent, tidigare politisk redaktör på NA