Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alla partier måste vara en del av Noras utveckling

Replik

Nora står inför stora utmaningar de närmaste åren. Utifrån målområdena: hållbarhet, livskvalitet och attraktivitet, rustar vi för att möta framtida behov inom skola, vård och omsorg, utveckling av infrastruktur och teknik, skriver majoriteten i en debattartikel, publicerad i NA20 mars.

Karlsängskolan. Majoriteten uppger att: ”byggnaden har en rad problem”. Det är inte sant. Karlsängskolans största behov är byte av tak och fönster. Det utförs kontinuerligt underhåll av skolan även under tiden det arbetas med ny skola, (uppgifter från Norabostader 2019). Landsbygdspartiet oberoende (Lpo) och Norapartiet (Np) anser att vi ska återanvända gamla skolan i största möjligaste mån, till exempelvis för kontor, förskola eller annat lämpligt område som sedan kan få dominoeffekter på försäljning/ ombyggnation av andra fastigheter. Då kommer vi även undan att bygga nya skyddsrum- en mycket stor kostnad.

Vi menar att vi behöver öka integreringen av barn på övriga förskolor. Att flytta alla barn till Lärkeskolan är absolut inte en lösning.

Förskolor Majoriteten skriver om förskolorna: att det finns ”flera med stora renoveringsbehov.” Inga av objekten är i dåligt skick eller i skick att de skulle bedömas vara skadliga för barn eller personal, (Norabostader 2019). Ett förslag ligger nu på det politiska bordet att lägga ner pedagogisk omsorg, en besparing om 1,5 miljoner. Samtidigt planeras för nerläggning av ytterligare en förskoleavdelning. Vi anser att alternativ saknas i utredningen. Vi i Lpo och Np anser att vi ska satsa på små grupper. Alternativet för oss är att ändra ramtiderna inom förskolan, samt se över samordning av personal i större utsträckning, samt nerläggning av en förskoleavdelning och då på Järntorgsskolan. Vi menar att vi behöver öka integreringen av barn på övriga förskolor. Att flytta alla barn till Lärkeskolan är absolut inte en lösning. Nya förskolebyggen, renoveringar innebär även högre kostnader som i sin tur innebär större grupper såvida man inte höjer skatten.

Samtidigt ska vi vara ärliga med att säga att Nora beviljar fler personer särskilt boende än andra jämförbara kommuner.

Service- och trygghetsboenden: Majoriteten skriver att: ”2024 förväntas nästan 30 procent av Noras invånare vara över 65 år.” – och? Varför man väljer 65 år är oklart då väldigt få 65-åringar är behov av särskilt boende. Kurvan sjunker dessutom efter 2024 Det innebär att personer över 80, som är föremål för särskilt boende, stiger till viss del och under en begränsad tid. Samtidigt ska vi vara ärliga med att säga att Nora beviljar fler personer särskilt boende än andra jämförbara kommuner. Kan trygghetsboende erbjudas, som Nora inte kan, förskjuter man tiden på behov av särskilt boende med 3 år enligt olika studier. Vi i Lpo och Np förordar därför i första hand byggnation av trygghetsboende. Vi anser inte och har reserverat oss för beslutet om att anta detaljplanen för Rosen. Det utifrån storleken på byggnad, läge, möjlighet till parkering och övriga synpunkter som inkommit. Dessutom hanterar inte planarkitekten det absolut viktigaste kulturinstrument nämligen byggnadsordningen framtagen så sent som 2010 och beslutad av kommunfullmäktige. I ”Byggnadsordningen” står klart och tydligt att förklarat om Noras siktförbindelser nämligen mot vattentornet och kyrktornet. Förutom de estetiska värdena är den goda sikten, rutnätet och landmärkena viktiga ur lokaliserings- och trygghetssynpunkt. Vid nybyggnation bör därför särskild hänsyn tas till byggnaders höjd och förhållande till siktlinjer. Detta innebär att framtagen detaljplan avviker med en våning för hög byggnation

Lpo och Np förordar att framförallt barn- och ungdomsidrotten nu prioriteras för goda möjligheter i Nora.

Digitalisering som nämns i majoritetens artikel, är i många fall bra och kan spara en del pengar, men det får inte ersätta det mänskliga mötet, eller negligera otrygghet, vilket vi hoppas majoriteten är överens med oss om nu när nu nya riktlinjer inom vård och omsorg ska antas.

Att LIS planen kommer till stånd snarast samt en landsbygdsstrategi är av största vikt. Liksom att byalagens roll ses över i samband med eventuell omorganisation av den politiska organisationen i Nora. Vi skulle även med fördel se en lokal utvecklingsplan för Nora.

Utveckling av föreningslivet: Majoriteten skriver: ”Vi stöder en bred utveckling av föreningslivet.” Både idrott, kultur och annat föreningsliv ska ”ha goda möjligheter”. Lpo och Np förordar att framförallt barn- och ungdomsidrotten nu prioriteras för goda möjligheter i Nora. Överhuvudtaget ska prioritering ligga på barn och unga, inte generell idrott, kultur och annat föreningsliv. Barn och ungdomar behöver rörelse och det är där satsningen ska ske och då bland de föreningarna som har flest barn och ungdomar. Vi håller med om att en ”lokalförsörjningsplan” över alla anläggningar behöver tas fram, men i dagsläget gäller även det idrottsanläggningar, inte biograf, stationsområde, bryggeri, allaktivitetshus, läs kultur och fritid.

Majoriteten väljer att först vid beredningarna informera om sina idéer och planer. Det tyder på en underliggande attityd som inte baserar sig på lyhördhet och öppenhet.

Majoriteten skriver att: ”Utveckling förutsätter goda idéer, ”högt i tak i diskussioner och lyhörda samtal i möten med människor.” Trots det väljer de att stänga kommunstyrelsens möten för allmänheten, inte bjuda in oppositionen till samtal, inte lyssna till protestlistor och inte ens politiskt informera oppositionsrådet om vad som är på gång. Majoriteten väljer att först vid beredningarna informera om sina idéer och planer. Det tyder på en underliggande attityd som inte baserar sig på lyhördhet och öppenhet. Så anser inte vi i Lpo och Np att man bedriver lyhörda diskussioner, beaktar ett meningsutbyte eller har högt i tak. För att kommunen ska ha möjlighet att utvecklas positivt måste alla partier medverka med en öppenhet – på riktigt.

Pia-Maria Johansson

Landsbygdspartiet oberoende

Jan Rylander

Norapartiet

Bengt Magnusson

Landsbygdspartiet oberoende

Rutger Ahlbeck

Norapartiet

Maria Blomqvist

Landsbygdspartiet oberoende

Lars-Erik Larsson

Norapartiet

Anna Berggren

Landsbygdspartiet oberoende

Boye Jonsson

Norapartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel