Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ännu mer samverkan i norrkommuner utreds

I 10 år har de fyra norrkommunerna samverkat med Bergslagens kommunalteknik, BKT, och Bergslagens miljö- och byggförvaltning, BMB. Nu utvärderas samarbetet med sikte på mer samverkan mellan kommunerna.

Annons
Ett decennium av samarbete. Förra året firades de första tio åren med Bergslagens kommunalteknik, BKT, med ett öppet hus på BKT:s kontor i Nora. Bland annat visades då hur en åkbar kombiskurmaskin fungerar. Nu ska BKT effektiviseras.

– Vi temperaturmäter det samarbete som finns etablerat redan idag och så ska vi ta fram förslag på var samarbetet kanske kan effektiviseras och även undersöka om det finns fler områden som kommunerna kan starta en samverkan kring, berättar Marianne Skinnars-Bruno.

Samverkan i Bergslagen är namnet på det arbete som nu har påbörjats och Marianne Skinnars-Bruno har anställts som projektledare för projektet. Som sakkunnig i samhällsbyggnadsfrågor ska dessutom Lars Hågbrandt, samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun, anlitas.

Det är drygt 10 år sedan de kommunala samverkansorganisationerna BKT och BMB startades. Tankarna på ett mer utökat samarbetet har funnits en tid. Redan 2012 träffades kommunstyrelserna i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg på ett gemensamt möte och samtalade om den samverkan som finns i kommunområdet samt diskuterade om eventuella framtida områden för samverkan. Sedan dess har en styrgrupp tillsatts för detta arbete där politiska representanter från såväl majoritet som opposition från de fyra kommunerna ingår samt ordförande i BKT och BMB.

Och i augusti 2014 träffades så denna styrgrupp för mer inledande diskussioner om hur det framtida samarbetet i Bergslagen ska se ut. Från den 1 augusti i år till den 28 februari 2015 jobbar Skinnars-Bruno som projektledare för detta.

– Det är många delar vi ska utreda i samarbetet. Det kan finnas områden där det idag sker dubbelarbete, till exempel att samma uppgift utförs både i BMB och i en av kommunerna, eller att både BKT och BMB gör en del uppgifter parallellt. Och vi ska också tydliggöra vart en medborgare ska kunna vända sig med sina frågor, säger Skinnars-Bruno.

– Ibland kan det kanske bli förvirrande för en medborgare som har en fråga i något område och som ringer till kommunen som hänvisar till BMB som sedan kanske hänvisar till BKT.

Ett förslag på effektiviseringar som kan göras inom befintligt samarbete samt med förslag på eventuella utökningar av kommunövergripande samarbeten ska presenteras för styrgruppen senast den 28 februari 2014.

– Ambitionen är att vi kan presentera våra förslag redan till den 31 december i år, säger Skinnars-Bruno.

Syftet med projektet Samverkan i Bergslagen är att optimera kundnytta, kompetensförsörjning samt bli mer kostnadseffektiv i samverkansområdena i norrkommunerna. Projektets budget är 600 000 kronor.

– Vi utreder både den samverkan vi har och söker efter fler samverkansområden, säger Marianne Skinnars-Bruno.

Mer om samarbetet i Bergslagen

Den tekniska kompetensen skulle säkerställas och kommunerna behövde dessutom få ned sina kostnader. Därför bildades kommunalförbundet Bergslagens kommunalteknik, BKT, samt även Bergslagens miljö- och byggförvaltning, BMB. Det var år 2003.

Nu utreds dels det befintliga samarbetet med BKT och BMB och dels en eventuell utökning av det kommunövergripande samarbetet mellan kommunerna i Bergslagen.

Exempel på områden som utreds för samverkan: upphandling, IT-organisation, fordonsförvaltning, juridisk kompetens, ekonomiadminitration och lönehantering.

I länet finns det flera kommunalförbund och gemensamma nämnder, till exempel Nerikes brandkår, Sydnärkes utbildningsförbund, Sydnärkes miljöförvaltning, Bergslagens räddningstjänst och Bergslagens kommunalteknik.

Mer läsning

Annons