Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arkeologisk undersökning innan vindkraftverk kan byggas

En boplats, en fossil åker och kolningsanläggningar. Det förväntas finnas på det område söder om Laxå där en vindkraftspark planeras. Nu ska en arkeologisk undersäkning göras i området.

Annons

Laxå. Vindkraftsparken Laxåskogen ska, enligt ansökan från företaget, ha 21 vindkraftverk, där 20 ligger i Laxå och ett i Askersunds kommun.

Dessutom ska nya vägar byggas och gamla förstärkas.

Området är tidigare inte så väldokumenterat ur kulturmiljöhänsyn. Uppdraget har gått till Stiftelsen Kulturmiljövård, som tidigare utfört flera arkeologiska uppdrag åt länsstyrelsen och uppfyller krav på kompetens.

Undersökningarna ska bekostas av vindkraftsföretaget som vill bygga anläggningarna, VKS AB. Den planerade kostnaden är 116 000 kronor.

Skogsområet är höglänt och ligger öster om Röfors. Under hösten 2013 gjorde Skogsstyrelsen en kulturmiljöinventering av området, som ska användas som en del av den arkeologiska undersökningen.

Resultat av översiktliga inventeringar sedan tidigare visar förekomsten av fornlämningar är sparsam, men enligt Skogsstyrelsens senaste inventering från förra hösten antyder att det finns okända fornlämningar här.

Någon lokalisering och kartläggning av fornlämningarna gjordes dock aldrig, och ska göras nu. Det kan handla om forntida boplatser som inte är synliga på markytan, fossila åkrar, gruvområden och kolningsanläggningar.

Tidigare har inga större arkeologiska undersökningar eller specialiserade inventeringar gjorts i området.

Undersökningen ska sedan ligga till grund för planeringen av vindkraftsbyggnationen och ge en mer detaljerad kännedom om vad som försiggick i området lång tillbaka i tiden.

Mer läsning

Annons