Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fakta: tidsbegränsad sjukersättning

32 000 personer har just nu tidsbegränsad sjukersättning. 21 000 personer av dem väntas bli av med sjukersättningen på grund av tidsgränsen. Det vill säga 65 procent.

Annons

Totalt kommer drygt 35 000 personer att bli av med sin tidsbegränsade sjukersättning på grund av tidsgränserna de kommande åren, enligt Försäkringskassans prognoser. Ungefär en fjärdedel har bostadstillägg. Det betyder att över 8 000 personer i Sverige riskerar att hamna i samma ekonomiska situation som Pär Lundberg.

Hälften av dem som har tidsbegränsad sjukersättning har en psykisk diagnos.

2006:

”De medicinska underlagen styrker att din arbetsförmåga är helt nedsatt i alla normalt förekommande arbeten och att nedsättningen är för avsevärd tid.” (Ur föredragnings-PM från Försäkringskassan)

2008:

”Med stöd av det medicinska underlaget bedöms Pär Lundbergs arbetsförmåga vara helt nedsatt sett till hela arbetsmarknaden under ytterligare 18 månader.” (Ur föredragningsmissiv från FK)

Maj 2010:

”Det är mycket tveksamt om han skulle klara kraven för någon form av anställning på dagens arbetsmarknad.” (Ur Activas utlåtande efter tre veckors arbetsprövning)

”Han bedöms inte kunna utföra något arbete inom den reguljära arbetsmarknaden. Pärs funktionsnedsättning är bestående.” (Ur läkarintyg skickat till Försäkringskassan)

September 2010:

”Det medicinska underlaget styrker inte en stadigvarande, för all överskådlig framtid, nedsättning av arbetsförmågan i förhållande till hela arbetsmarknaden inklusive anpassat och skyddat arbete.” (Ur Försäkringskassans beslut att dra in Pärs sjukersättning)

Personer som har en varaktig funktionsnedsättning kan få aktivitetsersättning – om man är under 30 år – eller sjukersättning – om man är över 30 år. Det kallades förut ”sjukpension” eller ”förtidspension” och gäller personer med livslånga handikapp.

Den 1 juli 2008 förändrades reglerna. Tidsgränser infördes och det blev svårare att få ny sjukersättning. Nu ska arbetsförmågan vara nedsatt ”för all överskådlig framtid” och utifrån ”alla arbeten på hela arbetsmarknaden”. Det gäller också jobb med lönebidrag och jobb inom Samhall, så kallade skyddade anställningar. Först måste ”alla möjligheter till återgång i alla former av arbete vara prövade”.

De nya reglerna gäller inte dem som fick varaktig sjukersättning före 1 juli 2008.

Just nu har 5 535 personer med utvecklingsstörning aktivitetsersättning. 229 personer med utvecklingsstörning har tidsbegränsad sjukersättning. 4 912 personer med utvecklingsstörning har varaktig sjukersättning.

De som blir av med sin sjukersättning förlorar rätten att ha bostadstillägg, och får därmed uppemot 4 600 kronor mindre i månaden. Socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson (M) har tidigare sagt i Sveriges radio Ekot att hon är medveten om många därmed måste söka försörjningsstöd. (Ekot 2 mars 2010)

”Eftersom huvuddelen av dem som i dag beviljas sjukersättning får en tidsbegränsad sjukersättning kommer antalet individer som beviljas sjukersättning framöver att minska kraftigt.”

”Mot bakgrund av att många av de berörda personerna har varit borta från arbetsmarknaden en lång tid är det troligt att betydande insatser krävs för att dessa personer ska kunna finna ett arbete.”

Citaten är hämtade ur regeringens propositioner 2007/08:136: En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete och 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete som överlämnades till riksdagen av Fredrik Reinfeldt och Cristina Husmark Pehrsson våren 2008.

Mer läsning

Annons