Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Familjecoacher hjälp för eleven

Kumlas familjecoacher har nu jobbat sina första två terminer. Att mäta resultatet av arbetet är inte det lättaste, konstaterar Maria Larsson och Helen Ohlsson:

Annons
I samtalsrummet. Här, på Familjens hus, träffar Helen Ohlsson, sittande, och Maria Larsson ofta de familjer som behöver hjälp att reda ut situationen kring sitt barn. Maria ritar upp en mandmap kring hur man kan resonera kring barnets fritid, familj, mående och kompisar.

 – Det är alltid svårt att bevisa de mjuka värdena. Vårt eget sätt att märka att vi gjort nytta kan vara att eleven lyfter blicken och drar ner luvan från huvudet.

Familjecoacherna har till uppgift att jobba för att små problem inte hinner växa till att bli större. Under det första året har Maria Larsson och Helen Ohlsson funnits på Vialundskolan, och de förbereder sig nu som bäst för sitt fortsatta arbete på Kumlaby skola.

Vi träffas i deras minimala arbetsrum på Vialundskolan. Här är de annars inte ofta, utan syns mer ute bland eleverna, och på Familjens hus där samtalen med familjerna sker.

– Vi har fokuserat på att hjälpa de som går i årskurs nio först. De allra flesta blir glada över det vi kan erbjuda, säger Maria.

Problembilden kring de elever som får hjälpen är mycket varierad. Ofta handlar det om att bryta en negativ spiral.

– Eleven själv måste göra jobbet. Även de som inte gör det vet egentligen vad de borde göra.

– Vad gäller årskurs 6-7 riktas stödet framför allt mot föräldrarna. Vi lägger upp en strategi för stödet ihop med familjen. Föräldrarna kan ofta vara tilltuffsade av misslyckanden och att det inte gått som det var tänkt. Det är viktigt att då också se det som är bra, att inte bara fastna i tjatet om alla måsten, säger Helen.

I projektbeskrivningens inledande rad står ökad måluppfyllelse uppskrivet, något som får Maria och Helen att skruva besvärat på sig.

– Det är ett känt faktum att det kan vara svårt att bevisa de mjuka värdena. Man kan ha utvecklats mycket, utan att det alla gånger leder till ökad måluppfyllelse. Vi ser helt klart att vårt arbete ger effekt, men det kan ibland vara en sån sak som att eleven lyfter blicken och dra ner luvan från huvudet.

Eftersom inget liknande jobb skett tidigare, har Maria och Helens arbete under detta första år även mycket gått till att utveckla samverkan mellan tre olika förvaltningar, se faktaruta här intill. En grundkurs för delar av personalen i motiverande samtal, MI, pågår även för att inlemma arbetet i det dagliga arbetet på alla skolor.

– Vi öppnar upp för samtal över förvaltningsgränserna, alla involverade ska få komma till tals. Hittills har alla sett vinsten av samverkan för eleven.

Just nu håller Maria och Helen på att utvärdera arbetet under sitt första år i Kumla. De tror att svaren från de familjer de har hjälpt kommer att bli allt från MVG+, där deras arbete verkligen gett förutsättningar till en bra väg framåt, till underkänt i de fall de av olika skäl inte lyckats motivera en elev tillräckligt.

Fakta Familjecoacherna

Familjecoacherna i Kumla är länets första i sitt slag och blev mycket uppmärksammade i media då de inledde sitt arbete i höstas på Vialundskolan.

De ska jobba tillsammans med familjen och inte minst fokusera på elevens fritid. Tanken är att arbetet ska inlemmas i det dagliga arbetet för övrig skolpersonal.

Arbetet drivs i ett projekt som ska pågå i tre år, och där barn- och utbildningsförvaltningen är huvudman.

Familjecoacherna ingår i elevhälsan, och ofta kan hjälpen hämtas även via till exempel elevens favoritlärare.

Förutom barn-och utbildningsförvaltningen ingår även kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.

Budgeten är satt till drygt tre miljoner kronor, där merparten är lönekostnader för familjecoacherna. Pengarna tas från den sociala fond som Kumla skapat med pengar som man fått tillbaka från försäkringsbolaget AFA.

Från och med höstlovet kommande termin ska familjecoacherna byta skola till att finnas på Kumlaby skola.

Mer läsning

Annons