Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förändringar ger landsbygden nya möjligheter

Bergslagens utmaningar stod på agendan när Intresseföreningen Bergslaget höll årsstämma. Det var också ett första avstamp inför bildandet av Bergslagsakademin.

Annons
Utmaningar. Urbaniseringen och storstädernas tillväxt. Professor Erik Westholm köper inte bilden helt utan tror på landsbygdens framtid. Till vänster står Monica Rönnlund, Evidera AB, som berättade om förstudien om Bergslagsakademin.

Samverkan är ett nyckelord inom Intresseföreningen Bergslaget som nu tar ytterligare ett steg för att hitta vägarna in i framtiden. En förening där ett 20-tal kommuner är medlemmar, bland annat Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Bland medlemmarna finns även Region Dalarna, Region Värmland och Region Örebro samt landstinget i Västmanland.

– Min förhoppning ar att samarbetspartners möts redan här under seminariet, åtminstone etablera tankarna, säger föreningens ordförande Inga Britt Kronnäs.

Kontakter och nätverk blir en förutsättning för en levande landsbygd liksom att sprida kunskap om de goda erfarenheterna framhåller Kronnäs.

– Vi behöver storstäderna på samma sätt som de behöver landsbygden. Här gäller både ock, inte antingen eller, framhåller hon.

Att Bergslagen står inför stora utmaningar är ett faktum vilket professor Erik Westholm från Sveriges lantbruksuniversitet belyste. Han ville också till viss del slå hål på myten om den omfattande urbaniseringe och landsbygdens utarmning.

– Historiskt är tillgången på bland annat varor större i dag. Vi har bättre vägar och transportmöjligheter. Lanthandeln har lagt ner men det påverkar inte i någon stor utsträckning in- eller utflyttning från en ort. Tillgången till samhällsservice har flyttat från mindre orter, men tillgängligheten ökat. Genom Internet. Jo, invändningar finns. Alla har inte tillgång till Internet. Men totalt sett har skillnaderna mellan stad och land minskat. Det är en väsentlig bild att se, säger Westholm.

Ett faktum är att människor reser mycket och rör sig över stora områden. Sociala funktioner har ändrats, också genom ny teknik. Det behöver inte betyda att små orter överges. Men situationer förändras. Han köper inte den levererade bilden av en ensidig urbanisering. Westholm vill peka på möjligheterna.

Det gör även Katrien Vanhaverbeke, från Arena för tillväxt, när hon belyser flyktingströmmar och invandring. Hon pratar om integration som en viktig tillväxtfråga.

– Människor som flyttar hit är en enorm resurs vi ska ta vara på, se som en tillgång. De som haft mod att ta språnget ut i det okända har alla drivkrafter. Det måste vi ha för ögonen, säger Vanhaverbeke.

Hon blundar inte för hinder och problem, men de är till för att lösas och övervinnas.

Anders Edström, Intresseföreningens verksamhetschef, upplever stort engagemang bland deltagarna i seminariet efter årsstämman. En dag som också blev startskottet för bildandet av Bergslagsakademin.

– Förstudien är klar sista juni, däreftertar medlemmarna ställning. Än är finansieringen oklar, men vi ska bland annat söka EU-medel. I höst kan bildandet bli aktuellt.

Annons