Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Illegala soptippar ett miljöproblem

Här har kastats patron­hylsor, gummislangar, maskiner, däck och stora mängder andra sopor. Polhemsgruvan är en av många illegala soptippar i Bergslagen.

Annons
Illegal soptipp. Polhemsgruvan i Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun. En plats där människor olovligen dumpar sina sopor. Runt hela området ligger det högar med skräp.

Och ansvaret för att städa upp på området blir med största sannolikhet kommunens.

På området runt den nedlagda gamla gruvan ligger sopor kastat överallt. Här har slängts såväl hushållsavfall som miljöavfall. Och detta har pågått i flera års tid.

– Det är ett svårjobbat ärende med ett utländskt bolag som markägare med enbart en postboxadress. Även om vi inte skulle kräva att markägaren ska städa så vill vi att markägaren gör åtgärder för att förhindra fortsatt nedskräpning, sätter upp en vägbom till exempel, säger Hilkka Sievert, miljöchef på Bergslagens miljö- och byggförvaltning, BMB.

Det är inte tillåtet att medvetet eller av slarv skräpa ner utomhus. Miljöbalkens bestämmelse innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Särskilt allvarligt anses det vara om skräpet utgörs av så kallat miljöfarligt avfall.

När grövre nedskräpning upptäcks och anmäls så involveras oftast både kommunen och polisen.

– Vi har ett tillsynsansvar enligt miljöbalken och enligt plan- och bygglagen. När vi misstänker brott, vilket vi gör vid kraftig nedskräpning, så polisanmäler vi detta. Sedan avvaktar vi medan polisen ska utreda om någon skyldig kan hittas som har skräpat ned och därför också ska städa, säger Hilkka Sievert.

En utredning som ofta inte är enkel att lyckas med. Det handlar helt enkelt om att försöka identifiera från vem soporna kommer ifrån.

– Vi undersöker om det finns spår bland soporna som kanske kan leda till vem som har dumpat skräpet, säger Thomas Jäderqvist, tillförordnad chef på polisområde Norr.

– Kanske kan uppgifter hittas

bland skräpet som kan leda till en person, men det bästa är om det finns ett vittne som kan berätta för polisen vem som har slängt soporna, säger Sven-Åke Hultman på polisen i Hällefors.

Lyckas inte en förövare hittas kan diskussioner ske med markägaren om vem som ska städa. Oftast blir städningen, enligt Hilkka Sievert, ett uppdrag för kommunen.

– Ja, om inte soporna kan knytas till markägaren, att det är markägarens sopor som denne ska ta hand om, så är det i de allra flesta fall kommunen som får städa upp, säger Hilkka Sievert.

Då går en arbetsorder från BMB till Bergslagens kommunalteknik, BKT, om detta.

I fallet med Polhemsgruvan i Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun är även stadsarkitektkontoret på BMB involverat. Detta för att det är en fastighet som förfaller som ägaren bör vidta åtgärder om.

Nedskräpning

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan, enligt Miljöbalken, dömas för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.

Enligt plan- och bygglagen måste även en tomt hållas i vårdat skick så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Anmälan om nedskräpning sker till Miljökontoret eller till polisen om det gäller skräp i naturen. Anmälan av nedskräpad eller ovårdad tomt sker till Stadsarkitektskontoret. Nedskräpning vid återvinningsstation för förpackningar kan anmälas till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Mer läsning

Annons