Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jourhavande präst kan bli svår att nå

En statlig utredning som presenterades i slutet av april föreslår att jourhavande präst flyttas från SOS-numret 112. Kyrkan är mycket kritisk.

Annons
Bekymrad. Ingemar Söderström, kyrkoherde, tycker att det är viktigt att kyrkans jourhavande präst går att nå via 112.

Huvudförslaget i Alarmeringstjänstutredningen var att skapa en helt ny myndighet för alarmering.

Utredningen har skickats ut till 116 remissinstanser. Det vill säga 116 olika myndigheter och viktiga samhällsaktörer ska tycka till innan riksdag och regering skickar in frågan i beslutsapparaten.

Svenska kyrkan är en av remissinstanserna och de ställer sig mycket kritiska till förslaget att deras tjänst med jourhavande präst ska tas bort från 112.

Ingemar Söderström, kyrkoherde i Nikolai församling i Örebro, gillar inte förslaget.

– Om man är i kris, kanske djupt nere och nära att ge upp, och slår det här numret i sin nöd kan det upplevas väldigt krångligt om man måste ta rätt på ett nytt nummer. Man kan tappa sugen att gå vidare.

Syftet att ta bort jourhavande präst, tandläkare och narkotikatips från SOS är att renodla 112 som en ren utryckningstjänst.

SOS Alarm är det bolag som i dag utför 112-tjänsten. Ansvarig för tjänsten och samordnare för remissvaret till utredningen är örebroaren Gunnar Bergström. Han vill vara tydlig med det budskap som kommer att lämnas till utredningen.

– SOS Alarm har en tydlig ståndpunkt i frågan. Det är att jourhavande präst även i fortsättningen ska kunna nås via 112. Inte minst på grund av att det döljs många samtal med självmordssituationer och det vore djupt olyckligt om den gruppen tvingas söka andra kanaler för att få hjälp, säger Gunnar Bergström.

SOS Alarms presstalesman Ronald Krantz berättar att samtalen till jourhavande präst ökar under storhelgerna.

– Att vara i social eller själslig nöd kan handla om att ta sitt liv, säger Krantz.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är också tveksamt till förslaget.

– Vi avstyrker att man renodlar 112 på det sätt som utredningen föreslår. Vi tycker att man ska kunna nå jourhavande präst på 112, säger Gunilla Glasare, direktör på SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad.

Enligt utredningens egna siffror kopplade SOS Alarm närmare 104 000 samtal vidare till jourhavande präst 2012.

Tjänsten finns under nätterna, mellan klockan 21 och 06. Varje natt jobbar 15 präster.

Går det inte lika bra att erbjuda tjänsten med ett nytt nummer?

– Det blir väldigt svårt att få ett sådant genomslag som det här numret (112) har gett oss under ett antal år, säger Ingemar Söderström.

Han framhåller att 112 är det nummer som många kopplar till en nödsituation.

– Man förbereder sig inte för vart man ska ringa i kris, man bara vet det.

Ingemar har ur samhällssynpunkt svårt att se vilken förbättring det skulle vara att flytta prästtjänsten.

– Den fyller en viktig funktion i vårt samhälle.

Fotnot: NA har sökt utredningens speciella utredare samt huvudsekreterare.

Alarmering

Så motiverar utredningen:

Alarmeringsmyndighetens verksamhet ska inriktas på mottagandet av larm och nödanrop som rör akuta och allvarliga händelser som kräver omgående insatser på plats av samhällets räddningsresurser.

Sådana larm eller nödanrop som inte uppfyller dessa prioritetskriterier bör därför hänvisas till andra kontaktpunkter i samhället.

Nödnummer 112 bör inte heller omfatta sådana hänvisningstjänster som gällt jourhavande funktioner i samhället, t.ex. jourhavande präst eller narkotikatips.

Ansvariga myndigheter och samhällsaktörer bör i stället anvisa lämpliga kontaktnummer. Denna restriktion gäller dock inte larm som ger indikation på en föreliggande fara för människoliv eller pågående brott, då larmet ska handläggas av Alarmeringsmyndigheten för brådskande åtgärd.

Nationella nummer:

1177: Sjukvårdsupplysningen

113 13: Information om allvarliga olyckor och kriser, sköts av SOS Alarm

114 14: Polisen – för icke akuta polisärenden

112: Nödnummer, SOS Alarm

Mer läsning

Annons