Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ska gamla sopor riskklassas

I Sverige finns många äldre, nedlagda deponier som utgör risk för både miljö som för människor och djurs hälsa. I Bergslagen finns 72 kända nedlagda deponier. Nu ska dessa kartläggas för att riksklassificeras.

Annons
Sopor från förr kartläggs. Bara i Bergslagen finns det idag 72 kända nedlagda deponier med såväl industriavfall som hushållssopor. Nu ska de 72 deponierna riskbedömas och riskklassas i en stor inventering.

– De nedlagda deponierna har redan kartlagts tidigare i två ganska rejäla inventeringar. Nu ska vi dock göra denna inventering enligt en annan modell, Mifo-modellen, berättar Ann-Loiuse Hedlund, chef avfall och återvinning på Bergslagens kommunalteknik, BKT.

Mifo-modellen, metodik för inventering av förorenade områden, bygger inledningsvis på grundliga kart- och arkivstudier och i ett senare skede på analys av prover i jord, grundvatten och ytvatten i anslutning till deponierna. I metoden indelas de nedlagda deponierna (platser där avfall av olika slag har dumpats) sedan in i fyra olika riskklasser, där klass 1 är den som bedöms innebära störst risk för människors hälsa och för miljön och där klass 4 är av den lindrigaste varianten.

– Vi identifierar, kartlägger och riskbedömer deponierna och utreder även ansvarsfrågan, om det finns någon som kan ställas till ansvar för föroreningen. Om sedan åtgärder måste vidtas så är det en senare fråga att i så fall ta beslut om.

I kartläggningen ska de 72 nu kända deponierna i BKT-kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg ingå som huvudobjekt. Om det i projektet identifieras idag okända deponier kan dessa också komma att inkluderas i projektet.

Exakt vad som finns i deponierna varierar.

– Många av dessa deponier började som en plats där industriavfall lämnats. Sedan har ofta dessutom hushållsavfall tillkommit i deponierna.

Inventeringen startar år 2015. Budget för detta nästa år är 445 550 kronor, där Lindesbergs kommun betalar 130 759 kronor, Nora 116 231, Hällefors 125 916 och Ljusnarsberg 72 644 kronor.

I hela länet finns cirka 200 nedlagda avfallsdeponier införda i Länsstyrelsens databas. Avfallsupplagen i landet identifierades på 1980-talet och följdes även upp i länet på 1990-talet. Länsstyrelsen bedömer att mycket arbete med inventering därför redan är gjort i länet men att den nu behöver uppdateras för att riskbedömas och riskklassas enligt Mifo-metodiken. Syftet med projektet nu är att skapa en bättre kunskap och en enhetlig sammanställning och analys av länets nedlagda deponier.

Det är ett omfattande arbete med dokumentation, studier av kartor, genomgång av arkivmaterial samt platsbesök vid deponierna. Utifrån uppgifterna görs en riskklassning och en samlad riskbedömning som sedan ligger till grund för rekommendationer om vilka objekt som bör genomgå miljötekniska undersökningar i fas 2 i Mifo-undersökningen.

Mer läsning

Annons