Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu ska Sjöängsskolan bli bättre

Nu har skolledningen i Askersunds kommun färdigställt sin handlingsplan till Skolinspektionen till följd av den hårda kritik som riktades mot skolan i våras. – Det här är inga engångssatsningar, utan genomsyrar hela skolorganisationen, säger Mikael Falk, skolchef.

Annons
Förändring. Inte bara skolområdet vid Sjöängsskolan förändras. Nu ska skolan bli bättre innifrån också.Foto: Veronica Svensson

Askersund. I våras förlades Askersunds kommun med ett vite som innebar att kommunen skulle betala 700 000 kronor om inte Sjöängsskolan förändrades.

Den 27 november lämnade skolledningen in en handlingsplan för hur skolan ska förbättras. Redan tidigare i höst lämnades den första delen av planen in, och nu är den komplett med svar på alla de 21 punkter som Skolinspektionen riktade kritik mot på skolan. Några åtgärder är redan vidtagna och startade redan vid höstterminens start. Bland annat har en ny tjänst för biträdande rektor inrättats, som är direkt underställd rektorn. Dessutom finns nu två specialpedagoger istället för en, då ena tjänsten sedan tidigare var vakant.

I övrigt handlar arbetet om övergripande syn på skolarbete, värderingar och information.

– Det viktigaste med det här arbetet är att vi inte gör några engångsåtgärder. Det här ingår i vårt systematiserade kvalitetsarbete som ska omfatta hela skolorganisationen, säger skolchef Mikael Falk.

Exempelvis inleds nu alla lektioner på liknande sätt, med ett gemensamt startblock. Likaså har alla lektioner ett ”målsnöre”, det vill säga att de avslutas på ett liknande sätt. Kravet på pedagogisk planering har höjts och nu finns en lägsta nivå för vad som krävs för pedagogisk planering. Även en lägstanivå för information inför läxor, prov och arbetsområden har införts.

Skolan har också klottersanerats under hösten. Enligt skolans städpersonal har också nedskräpningen på skolan, som tidigare var ett problem, kraftigt minskat.

För att hantera grundläggande värderings- och ordningsfrågor på skolanhar en ny grupp bildats, gruppen för allas lika värde. (Förkortas ALV). I gruppen ingår personal från skolans alla avdelningar, och tanken är att gruppens värderingar också ska spridas bland eleverna. Från ALV-gruppen har också nya ordningsregler sammanställts och förverkligats. För att elever med behov av särskilt stöd ska uppmärksammas, finns ett förslag för skriftliga rutiner. Elevhälsan har involverats och arbetsgången ska vara den samma för alla elever.

Till följd av skolinspektionens kritik har kommunen avsatt 2,2 miljoner kronor mer i 2015 års budget för Sjöängsskolan. Det motsvarar 4,7 tjänster, och innefattar inte den nya biträdande rektorstjänsten. Resurserna kommer att läggas på skolpersonal, i första hand lärare, säger Mikael Falk.

Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige på sammanträdet i december.

Mer läsning

Annons