Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya regler om strandskydd kritiseras

Ambitionen med de nya strandskyddsreglerna var att det skulle bli enklare att få bygglov på strandtomter. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva menar nu att de nya reglerna snarare ger motsatt effekt.

Annons

De nya reglerna skulle vara ett sätt att utveckla landsbygden. Hela Sverige ska leva framhåller, i ett yttrande till Miljödepartementet, att det finns oklarheter i lagtexterna och att det även finns en ovilja hos myndigheter att följa de nya lättnaderna.

Strandnära nybyggen diskuteras i många kommuner, bland annat i Ljusnarsberg där frågan diskuterades senaste i december 2013 i kommunfullmäktige. Och Ewa-Leena Johansson (S), kommunalråd i Ljusnarsberg, håller med Hela Sverige ska leva i analysen av strandskyddsreglerna.

– De nya reglerna skulle lätta upp för bygglov vid sjötomt vilket är en viktig fråga för Ljusnarsberg. Men reglerna är snåriga och inte utformade som vi skulle önska, säger Johansson.

– Vi har till exempel en vision om att kunna erbjuda stora sjötomter i ensliga lägen, men reglerna vill att vi förtätar planeringen av bygge vid strandläge. Som stora villaområden vid enstaka utvalda sjöar och det tror inte jag är lika attraktivt.

Kommunen jobbar med sin översiktsplan just nu och där finns utredning om nya strandtomter med. Näset och Mossboviken pekas ut som intressanta områden.

Anders Ceder (S), kommunalråd i Lindesberg, är också kritisk mot utfallet av de nya reglerna kring strandskydd.

– Med de nya strandskyddsreglerna har det bara blivit värre än förut, säger Anders Ceder.

Lindesbergs kommun arbetar just nu med sin fördjupade översiktsplan för tätorten Lindesberg. I detta arbete finns ambitionerna om att utveckla kommunen med strandnära bebyggelse med i planerna.

– Det handlar väldigt mycket om att få bygga runt Lindesjön för oss. Det är det som är mest intressant som jag ser det på lång sikt för utvecklingen av Lindesberg som kommun.

De förändringar av reglerna för bygglov i strandnära läge som skedde för några år sedan välkomnades av Ceder. Men när han tagit del av resultatet av förändringarna är han inte lika entusiastisk.

– Det känns som det blivit en striktare tolkning kring de här frågorna nu än tidigare. Framförallt för oss i landsbygdskommunerna medan de nya reglerna verkar ha gynnat storstäderna i stället, säger Ceder.

Ceder berättar om enskilda ärenden om bygglov i strandnära lägen som prövats i Lindesberg nyligen där Bergslagens miljö- och byggförvaltning, BMB, sagt ja och länsstyrelsen sedan sagt nej.

– För kommunens del har vi inte prövat de nya reglerna efter lagöversynen så mycket, men min uppfattning är att det blivit en striktare tolkning än tidigare i de här bedömningarna.

Frågan om bygglov i strandnära läge är en viktig fråga för landsbygden, anser Ceder.

– Kommunen har mycket sjö och stränder och vi ska kunna avsätta sådana platserna för bebyggelse. Det är viktigt med natur och möjlighet till rekreation, men det är viktigt för många människor att bo fint också.

Naturvårdsverket och Boverket har, på uppdrag av regeringen, sett över hur strandskyddet slagit ut sedan de nya reglerna infördes under 2009-2010. Hela Sverige ska leva menar att beslutet om en strandskyddsdelegation (ett regeringsbeslut april 2013) som en arena för dialog vid tillämpningen av de nya reglerna är bra, vilket även förslaget att införa lättnader i strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag är. Men undantagen för lättnaderna borde vara generella och inte utvärderas i varje enskilt fall, menar organisationen.

– Det känns som om det förslaget egentligen är till för att göra det enklare för myndigheterna. Landsbygden borde få möjligheter att utveckla sina attraktiva miljöer för boende och rekreation, säger Staffan Nilsson, ordförande för Hela Sverige ska leva.

I yttrandet till Miljödepartementet skriver Hela Sverige: ”Det står klart att de nya strandskyddsreglerna inte har fått genomslag utan i många fall snarast motsatt effekt. Det beror främst på att tillämpningen varit för restriktiv på landsbygden, men också på oklarheter i lagtexten. Hela Sverige ifrågasätter om det enbart, som utvärderarna skriver, är ytterligare vägledning som kommuner och länsstyrelser behöver för tillämpning och tolkning av de särskilda skälen. Det verkar i många fall vara en vilja att inte följa de nya lättnaderna, varför behovet av en tydligare lagstiftning inte bör uteslutas.”

Reglerna om strandskydd i Sverige

Bestämmelserna om strandskydd tillkom på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av Sveriges stränder samt för att säkra allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Skyddet utvidgades 1994 till att också skydda stränderna för den biologiska mångfaldens skull.

Strandskyddsbestämmelserna gäller lika i hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området.

Med den nya lagstiftningen kan kommunerna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där det ska vara lättare att få dispens. Det ska kommunerna göra i sin översiktsplan och dispensen ska då bidra till arbetstillfällen eller att locka människor att bosätta sig på landsbygden. Villkoret är att det går att bygga där utan att syftet med strandskyddet åsidosätts.

I de flesta fall är det kommunerna som fattar beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna, men för att få dispens krävs särskilda skäl.

Källa: Naturvårdsverket

Mer läsning

Annons