Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Amorteringskrav måste skärpas

Annons

Situationen på bostadsmarknaden i Sverige har varit besvärande sedan lång tid. Hushållen skulder har fördubblats sedan början av 2000-talet och fortsätter att öka mot oroväckande höga nivåer.

Något måste göras och det måste göras snabbt. Finansinspektionen har föreslagit skärpta amorteringskrav och det har regeringen hörsammat. Hushållens skulder måste stävjas och prisutvecklingen på bostäder måste dämpas.

På grund av skriande bostadsbrist, låga räntor och ökad disponibel inkomst, har vi sett en explosionsartad prisutveckling på bostäder de senaste åren.

På grund av skriande bostadsbrist, låga räntor och ökad disponibel inkomst, har vi sett en explosionsartad prisutveckling på bostäder de senaste åren. De svenska hushållens lån har en årlig tillväxttakt på 7,1 procent, och uppgick nu i oktober till sammanlagt dryga 3700 miljarder kronor. Det är en ökning med 267 miljarder jämfört med oktober 2016. Av dessa skulder utgör bolånen 82 procent.

Internationella organisationer som IMF, EU-kommissionen, OECD och Europeiska systemrisknämnden kommer alla fram till samma slutsats. Det ser inte bra ut på den svenska bostadsmarknaden. Hushållens skulder är för höga och skuldsättningen fortsätter att öka. Ett antal välmående ekonomier som Norge, Kanada, Australien och Nya Zeeland brottas med samma typ av problem. Låga räntor skjuter upp värderingen i jakt på avkastning och bostadspriserna fortsätter att stiga.

Finansinspektionen föreslår nu skärpta amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter, det vill säga höga bolån i förhållande till inkomsten. Förslaget innebär att nya bolånetagare med bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst en procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Syftet med regleringen är att öka de svenska hushållens motståndskraft mot makroekonomiska störningar.

Om vi inte gör något åt skuldutvecklingen kan Sveriges tillväxt och ekonomiska utveckling äventyras.

Om vi inte gör något åt skuldutvecklingen kan Sveriges tillväxt och ekonomiska utveckling äventyras. När inflationen tilltar, stiger bolåneräntorna och hushållens ränteutgifter ökar i förhållande till inkomsten. Om bopriserna dessutom justeras nedåt, kommer hushållen känna sig fattigare och därmed dra åt svångremmen. Svensk ekonomi påverkas negativt vilket riskerar att leda till ökad arbetslöshet; något som i sig riskerar att försätta bolånetagare i ekonomisk knipa.

Det är just en sådan ekonomisk härdsmälta som är så viktig att undvika. I kölvattnet av 80-talets avregleringsiver drabbades alltför många människor när bostadsmarknaden havererade och den ekonomiska krisen tog vid. De senaste bopriserna pekar nu nedåt för första gången på flera år. Det ökade utbudet av nyproducerade lägenheter anges som ett av skälen till den svaga prisavmattning vi nu ser.

Regeringen har nu beslutat att skärpa amorteringskraven för att begränsa hushållens skulder och värna den finansiella stabiliteten. För när krisen väl kommer är det alltid vanligt folk som drabbas hårdast.

Olle Ludvigsson

ledamot i Europaparlamentet (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons