Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Är demokratin i Sverige i fara?

Annons

TV1 har i dagarna sänt ett program i tre delar med titeln ”Länge leve demokratin” med Jan Scherman. (se svtplay). Man ställde frågan om vi kan ta demokratin för given när den hela tiden urholkas.

Det framgick bland annat att riksdagsledamöter inte hinner med kontakterna med väljarna och att allt färre engagerar sig i de politiska partierna. Urban Ahlin, riksdagens talman, är mycket bekymrad.

Allt för många politiker prioriterar möjligheten att kortsiktigt nå eller behålla makt, i stället för att stå upp för grundläggande värderingar, arbeta långsiktigt, vara visionärer, kreativa och ingjuta optimism bland befolkningen.

Låt mig lyfta fram några punkter som jag anser förklarar det minskade engagemanget och faktorer som underminerar demokratin:

1. Tillvaron är så pass komplicerad och internationaliserad att få människor har svårt att greppa den. Tänk om fler politiker gjorde som journalisten Marcus Oscarsson, som har cirka 370 000 följare på sociala medier, tack vare att han förklarar och förenklar politiken.

2. Det politiska spelet och agendan bestäms i allt för stor utsträckning av massmedia, som bland annat tar sig uttryck i att man börjar valrörelsen 1,5 år innan ett val. Det är som att blåsa av en fotbollsmatch efter 15 minuter i andra halvlek och diskutera nästa match. Saknar politiker som själva bestämmer agendan.

3. Allt för många politiker prioriterar möjligheten att kortsiktigt nå eller behålla makt, i stället för att stå upp för grundläggande värderingar, arbeta långsiktigt, vara visionärer, kreativa och ingjuta optimism bland befolkningen.

4. Allt fler människor kanaliserar sitt engagemang via sociala medier och vid sidan om de politiska partierna och etablerade media.

5. Sverige är organiserat som om vi vore minst 100 miljoner invånare i stället för de 10 vi i verkligheten är. Det finns riksdag, regering, utskott, departement, statliga företag, hundratals myndigheter, länsstyrelser, regioner, landsting, kommuner och massor av enheter i form av skolor, sjukhus, äldrevård etcetera. Få vet vem som gör vad och hur hela organisationen fungerar vad gäller ansvar och demokratiskt inflytande.

6. Världen blir allt mer internationaliserad där stora multinationella företag tillsammans med ett antal storkapitalister och vänsterkrafter driver globalismen mycket hårt. Den för med sig att individers, familjers, små- och medelstora företags och nationers inflytande över utvecklingen kraftigt begränsas.

Jag tror på att hålla ihop människor och samhälle, inte att ställa grupper mot varandra som till exempel fattiga mot rika, löntagare mot företagare, kvinnor mot män och svenskfödda mot utlandsfödda.

Alla människor är naturligtvis lika mycket värda. Alla ska känna sig behövda och värdefulla. Jag tror på att hålla ihop människor och samhälle, inte att ställa grupper mot varandra som till exempel fattiga mot rika, löntagare mot företagare, kvinnor mot män och svenskfödda mot utlandsfödda. En ”fin” människa är någon som har sunda värderingar och som lever hyggligt efter dem.

Vårt samhälle behöver vara öppet och mångkulturellt men samtidigt ha en reglerad invandring och en flyktingpolitik med god integration. Det ”svenska”, i form av svenska språket, svensk lagstiftning och svenska traditioner, behöver värnas och respekteras.

De flesta människor har ett behov av identitet, trygghet, stolthet och traditioner i det lilla och välkända. Det kan gälla familjen, grannskapet, föreningen, byn, staden eller landet. I Sverige handlar det bland annat om behovet av vårt svenska språk, den svenska flaggan, nationalsången, kungahuset, midsommarfirandet, smörgåsbordet och svenska landslag. Den svenska kulturen och de svenska traditionerna utvecklas samtidigt över tiden. Vi är alla invandrare eller har detta påbrå, även om det härstammar från olika århundranden.

Jag är emellertid mycket kritisk till den form av nationalism som ställer andra människor utanför och den form av globalism som innebär överstatlighet och åsidosättande av demokratin.

Vi behöver internationellt samarbete vad gäller bland annat handel, forskning, utbildning, kultur, idrott, turism, miljöfrågor, social utveckling, att motverka fattigdom och sjukdomar, lagstiftning, brottsbekämpning, fredssträvanden och försvar.

Jag är emellertid mycket kritisk till den form av nationalism som ställer andra människor utanför och den form av globalism som innebär överstatlighet och åsidosättande av demokratin.

Sverige är ett fantastiskt land att leva i. Vi ligger långt framme i en rad avseenden. Allt vilar på demokratins grund och som vi behöver värna om. Det krävs därför med tanke på ovanstående punkter att vi tänker i nya banor. Kanske behöver vi en nordisk federation som i så fall blir världens tionde största ekonomi och där vi kan balansera nationalistiska intressen med internationella.

Göran Wickström

fri debattör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel