Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Arbeta långsiktigt för en hållbar utveckling i Örebro

I morgon ska Örebro kommunfullmäktige anta ett nytt hållbarhetsprogram. Miljöpartiet de gröna välkomnar programmet och ambitionerna som finns i det. När visionerna blir konkreta delmål saknas dock flera viktiga bitar för att nå såväl social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet vill gå längre i arbetet för hållbar utveckling.

Örebro ska utvecklas på ett sätt som är hållbart för människor, djur, natur och kommande generationer. Det här kräver ett helhetstänk i arbetet för hållbar utveckling, där samtliga verksamheter och bolag har de resurser och den kompetens som behövs för att driva arbetet framåt. Tyvärr har vi flera gånger sett att nuvarande styret har misslyckats med detta. Inte minst inom klimatområdet där det saknas både resurser och förslag för att nå klimatmålen. De har till och med röstat ned flera av våra förslag, trots att de varit i linje med såväl kommunala som nationella mål.

Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet vill gå längre i arbetet för hållbar utveckling. Vi har flera förslag för att förbättra det program som nu ligger på bordet.

1. Klimatarbetet måste gå längre. För att nå målet om att leva inom planetens gränser måste vi börja hushålla med våra utsläpp. Miljöpartiet vill se en budget för hela kommunens och alla dess bolags utsläpp av koldioxid som lämnas till kommunfullmäktige en gång per år. Samtidigt som vi arbetar för att få ner utsläppen och begränsa klimatförändringen, behövs en plan för hur kommunen ska anpassas till de klimatförändringar som trots allt är oundvikliga. Dessutom vill vi inrätta ett klimatråd, för att säkerställa en god samverkan mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället.

2. Hållbar utveckling måste inkludera alla. Trots att Örebro utnämnt sig till Europas huvudstad för teckenspråk saknas det särskilda mål för att säkerställa döva och hörselskadades rättigheter och möjligheter. Dessutom osynliggörs personer som varken identifierar sig som kvinna eller man och det saknas mål för kommunens hbtq-arbete. Det finns inte heller några tydliga mål för att motverka rasism eller främja mångfald. Den hållbara utvecklingen innebär också social rättvisa och det uppnås bara med konkreta åtgärder.

3. Den psykiska ohälsan måste tas på allvar. Ett av de övergripande målen i hållbarhetsprogrammet handlar om folkhälsan i Örebro. Ändå finns det inga mål för hur kommunen ska komma åt den ökande psykiska ohälsan. Den drabbar alla åldersgrupper och är en av vår tids största folksjukdomar. Det behövs särskilda mål inom både utbildningsområdet och andra delar av kommunens arbete. Den psykiska hälsan främjas först när problemet lyfts och seriösa åtgärder vidtas.

4. Skattepengar ska inte gå till fossilindustrin. Programmet behöver tydligare mål för hur Örebro ska investera fossilfritt. När kommunen bygger, anlägger och köper in varor ska det vara klimatneutralt. Att bara skriva att investeringar ska vara hållbara räcker inte, de måste också vara fossilfria. I den gröna omställning som nu krävs ska skattepengar investeras i förnybart, för våra barn och barnbarns skull.

5. Målen ska följas oavsett vilka som styr. Hållbarhetsprogrammet kan inte bara vara ett styrande dokument, det måste också vara bindande. Om kommunledningen menar allvar med att de ambitiösa mål som finns i programmet ska uppnås så krävs långsiktighet. Miljöpartiet vill därför att kommunfullmäktige imorgon tar ett särskilt beslut om att programmet alltid är styrande för kommunledningen, oavsett partifärg och konstellation.

Katarina Folkeson

Miljöpartiet, kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel