Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Arbete pågår för att veta vad som krävs för återöppnande av förlossningen i Karlskoga

 
Förlossningen i Karlskoga
Visa alla artiklar

Det finns ett stort engagemang i västra länsdelen för att återöppna förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett. Det kan tyckas vara en enkel sak att ordna – så är det inte. Uppdraget att öppna förlossningsverksamheten vid lasarettet med en ökad patientsäkerhet för akut sjuka nyfödda barn, samtidigt som det är stor brist på kompetens, är en mycket komplex uppgift. Det är anledningen att det måste få ta tid.

Bristen på specialistkompetens är stor i hela landet och även i Region Örebro län.

Allt fokus utgår från att trygga patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn. Den tidigare kartläggningen från augusti månad behövde kompletteras och fördjupas. Därför har en arbetsgrupp bestående av berörda kliniker arbetat under hösten med att ta fram vad som krävs i Region Örebro län för ett återöppnande. Gruppens gemensamma slutsatser kommer tillsammans med tidsuppskattning och kostnadskalkyl att presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden i början av nästa år.

Många kanske säger att det bara är att göra som vi gjorde tidigare. Så är det inte. Bristen på specialistkompetens är stor i hela landet och även i Region Örebro län. Detta tillsammans med ökade krav på patientsäkerhet gör att bemanning med rätt kompetens är den allra största utmaningen.

Enligt lagen är det verksamhetschefen som avgör när det är patientsäkert, inte förtroendevalda politiker, hälso- och sjukvårdsdirektör eller någon annan chef.

Att återöppna förlossningsenheten kräver bemanning, kompetens och samordning av flera yrkeskategorier och verksamheter i nära samverkan, såväl inom Karlskoga lasarett som med Universitetssjukhuset Örebro. För detta krävs både rekrytering och utbildningsinsatser. Det behövs också en organiserad jourverksamhet för neonatologi, kvinnosjukvård och anestesi på två platser i länet, samt säkra transporter av akut sjuka nyfödda barn till Universitetssjukhuset Örebro.

Hela organisationen måste inriktas på att patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen kan garanteras. Inga andra hänsyn kan stå över detta. Enligt lagen är det verksamhetschefen som avgör när det är patientsäkert, inte förtroendevalda politiker, hälso- och sjukvårdsdirektör eller någon annan chef.

Att genomföra det politiska beslutet om två förlossningsverksamheter i länet är således en mycket stor utmaning som tar tid. Det går inte att i dag ge någon tidplan för ett återöppnande.

Jonas Claesson

hälso- och sjukvårdsdirektör

Ewald Ornstein

tf områdeschef operareande och onkologi

Gill Kullberg

verksamhetschef kvinnokliniken

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel