Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tisarbaden ska få kommunalt va-nät

Det mesta tyder på att Tisarbaden kan komma att få kommunalt vatten och avlopp inom tio år.

Annons

Det beslutet har kommunstyrelsen i Askersund skickat vidare till kommunfullmäktige för slutgilltig behandling.

Skälen till att det finns en vilja att bygga ut det kommunala va-nätet till Tisarbaden är flera.

– Det medför att många får förutsättningar att bli fastboende där, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

En annan orsak är att vattenkvaliteten i Tisaren på väg att försämras.

Främst är det utsläppen av fosfor, som behöver begränsas för att sjön på sikt ska få en bättre ekologisk status. Vilket en minskning av de enskilda avloppen skulle bidra till.

Området är också med i LIS-planen där det är tänkt att undantag från strandskyddet ska tillåtas. På sikt innebär det – om undantaget, som just nu är ute på samråd, får gehör – att det kan byggas fler bostäder utmed Tisaren mellan Tisarbaden och Åsbro.

Det är tekniska förvaltningens chef Mårten Eriksson som hållit i utredningen om att göra ett nytt va-verksamhetsområde i Tisarbaden.

Som ett underlag för den utredningen har fastighetsägare i Tisarbaden fått svara på en enkät om intresset att ansluta sig till ett framtida kommunalt va-nät.

Av 85 tillfrågade var det 39 som svarade på enkäten. Av dem var det 31 som sade sig vara intresserade av att få kommunalt vatten och avlopp.

Askersunds kommun har planer på att bygga ut reningsverket i Åsbro. I de planerna ryms även avloppsvatten från fastigheter som ligger i Hallsbergs del av Tisarbaden.

Enligt Per Eriksson finns det ett samarbete med grannkommunen Hallsberg om att göra ett nytt va-verksamhetsområde i Tisarbaden.

– Vi väntar på att det ska fattas ett beslut i Hallsberg, men de tittar på flera alternativ. Bland annat undersöker de möjligheten att dra egna ledningar för att få med fastigheter mellan Tisarbaden upp mot Hallsberg, säger han.

Men skulle Hallsbergs kommun landa i att deras del av Tisarbaden ansluts till Askersundsledningarna, så ska det utbyggda reningsverket i Åsbro klara det också.

När frågan om va-nätet dyker upp på kommunfullmäktige i Askersund kommer det att handla om en ren formalitet.

– Vi har full enighet om det här i kommunstyrelsen, säger Per Eriksson.

När Hallsbergs har bestämt sig för hur de ska göra är prognosen att det inom fem till tio år ska finnas kommunalt vatten i Tisarbaden.

I utredningsförslaget tillägger Mårten Eriksson att finansieringen av en eventuell utbyggnad av va-nätet kommer att behandlas i kommande års budgetberedning.

Mer läsning

Annons