Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Åstugan byggd på soptipp

Förskolan Åstugan i Ställdalen är byggd på en soptipp. Undersökningar visar också på flera farliga ämnen i marken. Men dessa utgör troligen inget hot mot barnen som vistas i området.

Enligt en tidigare undersökning är gamla Krokfors gjuteris område klassat som ett riskklass 2-område. Länsstyrelsen gav därför i uppdrag till forskningscentrum människa-teknik-miljö, Örebro univeristet, att undersöka riskerna i området ytterligare.

Krokfors gjuteri bedrev dock ingen verksamhet på det undersökta området. Platsen utnyttjades istället, under 1920-30-talet, som avstjälpningsplats för bland annat oljeavfall, hushållsavfall och latrin.

I dag finns förskolan Åstugan här. Personalen har vittnat om dålig lukt från marken, främst under vårens snösmältning. Något som leder till att barnens kläder ”stinker” och måste tvättas dagligen under perioden.

Uppgifter om att gult stinkande vatten trängt upp till ytan vid förskolan finns också.

Provtagningar i området visar på ett antal ämnen med mycket hög och hög farlighet i måttliga mängder. Bland andra det cancerframkallande ämnet PAH samt kadmium och koppar.

– Vår bedömning är att de inte utgör någon fara för förskolebarnen då dessa ämnen finns mycket långt under markytan, säger Katarina Johnsson, miljöninspektör vid Bergslagens miljö och bygg, BMB.

BMB tror inte att problemet med dålig lukt har med den gamla deponin att göra. Bland annat eftersom organiskt material, som latrin, bryts ned med åren.

– Vi ska besöka platsen när snön börjar smälta för att göra en bedömning av vad problemet beror på. Gissningvis är det felkopplat i en VA-ledning eller dåligt dränerat, säger Johnsson.