Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Barnmorskors unika funktion borde hyllas genom att värderas rätt

Den 5 maj är det internationella barnmorskedagen, en dag som borde vara startskottet för att verkligen se över och förändra de orimliga villkor som professionen och därmed kvinnosjukvården, och alla områden där barnmorskor arbetar, drabbats av sedan mycket lång tid tillbaka. Sommaren står runt hörnet, en period som medför ännu mer slimmad bemanning och ökade risker för vårdsökande och en ohälsosam arbetsmiljö för barnmorskor. Vårdförbundets barnmorskor kräver, en gång för alla, en konstruktiv, långsiktig lösning om barnmorsketätheten, inte bara gällande våren/sommarens bemanningssituation. Vi vill ha en välfungerande kvinnosjukvård under hela året!

Barnmorskors kompetens är oumbärlig i arbetet för en god sexuell och reproduktiv hälsa, för vårdens kvalitet och för patientsäkerheten. Brist på barnmorskor för med sig risker för vårdens kvalitet och patientsäkerhet, och det kan inte kompenseras av ”mer personal” i största allmänhet, utan det krävs rätt kompetens och erfarenhet. Trots det vidtas inte rätt åtgärder för att bota bristen på barnmorskor som 19 av 21 regioner vittnar om. När ska arbetsgivaren ta till sig av kunskapen i alla dessa rapporter från både Socialstyrelsen och IVO och prioritera arbetet med att kunna bemanna vården med rätt kompetens på rätt plats och se till att den som är erfaren vill stanna kvar?

Det finns helt enkelt inga genvägar för att lösa bristen på barnmorskor.

Vi barnmorskor har en unik funktion inom perinatal, sexuell och reproduktiv hälsa och kan inte ersättas av personal som saknar kompetens inom detta område. Ett avskräckande exempel är Region Västerbotten, som tappade mer än en fjärdedel av BB- och förlossningsvårdens barnmorskor när de sa upp sig från sin arbetsplats i Umeå. Vi ser sedan lång tid tillbaka hur erfarna barnmorskor lämnar sina arbeten och till och med yrket för att de inte upplever att deras kunskap värderas. Av de som finns kvar i vården så arbetar många deltid för att orka. Det finns helt enkelt inga genvägar för att lösa bristen på barnmorskor.

Regeringen satsar stora medel på kvinnors hälsa, men dessa pengar måste läggas på rätt saker:

►En barnmorska – en förlossning. Barnmorskor bör endast ansvara för en aktiv förlossning i taget, det är viktigt för patientsäkerheten och för stödet till kvinnan.

►Skapa förutsättningar att ge personcentrerad vård på barnmorskemottagningarna. I dag är tidspressen för stor för att varje enskild person ska få det.

►Underlätta möjligheten och förbättra villkoren för forskande barnmorskor så att kvinnorelaterade besvär kopplade till exempelvis klimakterium, endometrios, bristningar och amning får högre status.

►Ge barnmorskor möjlighet att leda förlossningsenheter för kvinnor med lågriskgraviditeter. Använd Norge som förebild när det handlar om mindre förlossningsenheter, där dessutom spädbarnsdödligheten är lägre än i Sverige.

►Det behövs ett gott ledarskap med chefer som har en hälsofrämjande arbetsmiljö, med ansvar för rimligt antal medarbetare och tillräckligt mandat.

►Barnmorskor bör värderas och få lön utifrån sina dubbla legitimationer, långa akademiska utbildning och ansvar. För att nå samma nivå som andra akademiska yrken, som har samma utbildningslängd och liknande svårighetsgrad, bör livslönen höjas med 30 procent.

Hur tänker Region Örebro säkra tillgång till rätt kompetens i form av barnmorskor? Vi vill givetvis ha en långsiktig dialog med regionen om dessa punkter för att barnmorskor ska kunna erbjuda en trygg, personcentrerad vård i framtiden. Till dess väljer vi att hylla Sveriges alla barnmorskor på deras dag – tack för att ni finns!

Åsa Mörner

leg barnmorska, förbundsstyrelseledamot samt avdelningsstyrelseledamot Örebro i Vårdförbundet

Ann-Sofie Gustavsson

avdelningsordförande Vårdförbundet Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel